Onze trainees

Diederik Samsom inspireert trainees
Diederik Samsom inspireert trainees Van 2019 tot 2024 was Diederik Samsom kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans en diens opvolger Wopke Hoekstra en mede verantwoordelijk voor de Green Deal. Op vrijdag 5 april was hij als gastspreker aanwezig op ons… - lees meer
Excursie – Giga Storage
Excursie – Giga Storage Opslag is de heilige graal van de energietransitie. Op vrijdag 15 maart as staat het onderwerp opslag op de agenda. We informeren de trainees over de opslag van warmte, gas maar zullen focussen op elektriciteit.… - lees meer
Gastcollege – Jan Willem Zwang
Gastcollege – Jan Willem Zwang Jan Willem werkt samen met een netwerk aan ervaren energieconsultants. Samen geven zij invulling aan het versnellen van de energietransitie. Jan Willem is een ervaren ondernemer die meer dan twintig jaar actief is in de energiemarkt.… - lees meer
Projectpresentaties groot succes!
Projectpresentaties groot succes! De afgelopen maanden hebben onze trainees, allemaal werkzaam bij verschillende organisaties en met verschillende studie achtergronden, aan uitdagende projecten gewerkt. Deze periode waren de opdrachtgevers Shell, Stedin, DNV, ISPT, Gemeente Krimpenerwaard en Patina Dakdekkers. Door… - lees meer
Ontmoeting met Chemisch Dispuut Leiden
Ontmoeting met Chemisch Dispuut Leiden Het Chemisch Dispuut Leiden (CDL) is de studievereniging voor de bachelor Molecular Science & Technology aan de Universiteit Leiden en de TU Delft en de master Chemie aan de Universiteit Leiden. Het is opgericht in… - lees meer
Op bezoek bij Twence & gastspreker – NT 22, 23 & 24
Op bezoek bij Twence & gastspreker – NT 22, 23 & 24 Onze trainees waren op vrijdag 17 februari op bezoek bij Twence, bron van grondstoffen en energie. Samen met gemeenten, het bedrijfsleven en samenwerkingspartners speelt Twence een belangrijke rol om de regio te vergroenen. Twence zet… - lees meer
Deelnemende organisaties aan het woord
Deelnemende organisaties aan het woord Het lastig voor werkgevers om jong talent binnen te halen en te binden. Talent is schaars en studenten kiezen niet meer direct voor een specifieke organisatie maar willen bijdragen aan maatschappelijke opgaven en zichzelf ontwikkelen.… - lees meer
Op bezoek bij Milieudefensie
Op bezoek bij Milieudefensie Milieudefensie is de meest invloedrijke klimaatorganisatie van dit moment. In april 2019 heeft Milieudefensie, mede namens ruim 17.000 burgers en zes andere organisaties, Shell gedagvaard om het bedrijf te dwingen zich te houden aan de… - lees meer
Projectperiode van start
Projectperiode van start Ons netwerk beslaat de hele keten. Als organisaties, die samen de energietransitie vorm en inhoud geven, elkaar op alle niveaus vinden, begrijpen, samenwerken en versterken, dan mag je spreken van een integrale aanpak. En dat… - lees meer
Excursie naar CONNECTR Arnhem
Excursie naar CONNECTR Arnhem Connectr zorgt met behulp van een Innovatieprogramma, Innovatielab, Shared Facilities en de Kernorganisatie voor schaalsprong om de klimaat en energie doelstellingen van 2050 mogelijk te maken. Innovaties worden vanuit Connectr direct getest, gedemonstreerd en in… - lees meer
Nieuw groep trainees gestart
Nieuw groep trainees gestart Het Nationaal Energietraineeship bestaat drie jaar. Op vrijdag 14 oktober is de zesde groep talenten gestart. Onze trainees maken beleid bij de verschillende overheden, verduurzamen de gebouwde omgeving, ontwikkelen de mobiliteit van de toekomst, dragen… - lees meer
Op bezoek bij NVDE
Op bezoek bij NVDE Overheidsbeleid op gebied van Energie en Klimaat is relevant voor organisaties. De vraag is hoe kun je daar als organisatie invloed op uit kan oefenen? Hoe werkt dat proces, welke partijen spelen hierin een rol?… - lees meer
Kennisfestival – projectpresentaties
Kennisfestival – projectpresentaties Over grenzen heen was het thema van de bijeenkomst die we organiseerden op vrijdag 7 oktober 2022. Een moment waar alle organisaties die deelnemen aan ons traineeshipprogramma elkaar ontmoeten en de presentaties van de projectgroepen… - lees meer
Nationaal Energietraineeship – Springtij
Nationaal Energietraineeship – Springtij De doelstelling van Springtij is het overbrengen van kennis met betrekking tot duurzaamheid, op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit, hulpbronnen en economie, naar de volgende generaties ondernemers, managers, wetenschappers, beleidsmakers en politici. Om de… - lees meer
Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Op vrijdag 16 september zijn de energietrainees van lichting 21 uitgenodigd voor een gesprek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een aantal belangrijke opgaven.… - lees meer
Op bezoek bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Op bezoek bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Iedere vrijdag ontvangen onze trainees training, coaching, gastcolleges en werken ze aan projecten. We vinden het daarnaast erg belangrijk dat ze een groot en relevant netwerk opbouwen en organiseren daarom regelmatig bezoekjes aan de verschillende… - lees meer
Excursie: Chemelot Industrieterrein – Brightsitecenter
Directeur van het Clingendael International Energy Programme Excursie: Chemelot Industrieterrein – Brightsitecenter We hebben een minister voor Klimaat en Energie en een heel ambitieus regeerakkoord. Zo is er een klimaat- en transitiefonds van €35 mrd voor de komende 10 jaar voor energie-infrastructuur,  industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving.… - lees meer
Excursie – RWE windpark Zuidwester
Excursie – RWE windpark Zuidwester Langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder ligt een van de grootste windparken van Nederland met in totaal 86 windturbines op het land en in het water. Het windpark wekt… - lees meer
Gastspreker: Henri Bontenbal
Directeur van het Clingendael International Energy Programme Gastspreker: Henri Bontenbal De rijksoverheid speelt een hele belangrijke rol in de energietransitie. Het kabinet zet in op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie en stuurt aan op de bouw van 2 kerncentrales. Er… - lees meer
Gastspreker: Jos Cozijnsen
Carbon Specialist and Strategic Consulting Attorney at Climate Neutral Group Gastspreker: Jos Cozijnsen Jos Cozijnsen is als Carbon specialist werkzaam bij de Climate Neutral Group (CNG). Hij houdt zich o.a. bezig met binnenlandse CO2-credits t.b.v. compensatie van bedrijven, het ontwikkelen van CO2-credits in de eigen (internationale) supply chain… - lees meer
Interview in Overheidvannu.nl
Interview in Overheidvannu.nl Op het online platform overheid van nu wordt kennis en inspiratie gedeeld met professionals die interbestuurlijk samenwerken aan maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden, en vragen om… - lees meer
Duurzame gebiedsontwikkeling in de praktijk
Duurzame gebiedsontwikkeling in de praktijk Hoe maak je van een industrieterrein een hoogwaardige, gevarieerde en levendige stadswijk? Waar loop je in de praktijk tegenaan als je duurzame energieconcepten wil toepassen bij de ontwikkeling van 150 appartementen? Onze trainees waren te… - lees meer
Nationaal Energietraineeship op Dag van het Klimaatakkoord
Nationaal Energietraineeship op Dag van het Klimaatakkoord Dag van het Klimaatakkoord staat in het teken van Versnellen naar Parijs. De rode draad op de dag wordt gevormd door drie thema’s. Dat zijn: Het Energiesysteem, Sturen op transitie en het Dagelijks leven. Vanuit… - lees meer
Op bezoek bij Eemshavencentrale
Op bezoek bij Eemshavencentrale RWE is één van de grootste energieproducenten in Europa. Ook in Nederland spelen ze een hoofdrol. Hun portfolio van conventionele energiecentrales met moderne, flexibele faciliteiten garandeert de leveringszekerheid van elektriciteit. Bruinkool, steenkool, gas, uranium, water… - lees meer
Gastspreker – Arne Hendriks
Gastspreker – Arne Hendriks Arne Hendriks is een onderzoeker, kunstenaar en maker die de grenzen op zoekt van specifieke culturele waarden die onze relatie met de planeet definiëren. Hendriks vindt o.a. dat we ons meer moeten openstellen voor radicale… - lees meer
Hybride traineeship
Hybride traineeship Zoals iedereen heeft het Nationaal Energietraineeship te maken met alle gevolgen van Corona en de bijbehorende maatregelen. Voor ons is het veilig voelen een belangrijke basis van waaruit wij werken. Dit geldt zeker in deze… - lees meer
Gastspreker – Carolien Gehrels
Gastspreker – Carolien Gehrels Op 26 maart jl presenteerden een aantal CEO’s van grote industriële bedrijven in Nederland  het Aanbod aan Nederland. Beslissers vanuit de zes industriële clusters vertelden over de koplopersplannen en zij onderbouwden hoe belangrijk regionale samenwerking… - lees meer
Project presentaties
Project presentaties Alle deelnemende organisaties aan het Nationaal Energietraineeship krijgen de unieke mogelijkheid om een groep van 4 tot 5 talentvolle trainees in te zetten op een project. De afgelopen weken hebben trainees, met een verscheidenheid aan… - lees meer
Aquathermie: de bevindingen van trainee Cees de Wit
Aquathermie: de bevindingen van trainee Cees de Wit Een mooie samenwerking tussen Netbeheer Nederland en het Netwerk Aquathermie. Beide organisaties hadden Cees de Wit in dienst als gezamenlijke trainee via het Nationaal Energietraineeship. Cees heeft een beschouwing gemaakt van aquathermie in de context… - lees meer
Gastsprekers: Delta 21, een integrale oplossing voor Waterveiligheid, Energieopslag & Natuurherstel
Gastsprekers: Delta 21, een integrale oplossing voor Waterveiligheid, Energieopslag & Natuurherstel Het idee van Delta21 is een toekomstbestendige oplossing voor de zuidwestelijke delta. Een oplossing voor zowel Waterveiligheid, Energieopslag & Natuurherstel. Het hart van DELTA21 is een opslagbekken (Energie-opslagmeer) van 20 km2, waar met behulp van… - lees meer
Interview met directeur ISPT en trainee over energietransitie
Interview met directeur ISPT en trainee over energietransitie Tjeerd Jongsma is al tien jaar directeur van het Insitute for Sustainable Process Technology, een instituut in Amersfoort dat is opgericht om de procesindustrie sneller te verduurzamen. Christa de Ruyter werkt sinds maart 2020 bij… - lees meer
Interview met trainee Stan Kaal over Heijmans Energie en het Traineeship
Interview met trainee Stan Kaal over Heijmans Energie en het Traineeship Stan is altijd al gefascineerd geweest door het onderwerp energie. Logisch dus dat hij besloot de masteropleiding Duurzame Energietechnologie aan de University of Twente (UT) te volgen. Na het behalen van zijn masterdiploma vond hij… - lees meer
Gastspreker: IJzerpoeder als nieuwe CO2-vrije en circulaire brandstof
Gastspreker: IJzerpoeder als nieuwe CO2-vrije en circulaire brandstof IJzerbrandstof is een veelbelovende CO2-vrije, herbruikbare, veilige, compact en makkelijk vervoerbare energiedrager. Is de toepassing van ijzerbrandstof een duurzaam alternatief voor de industrie en elektriciteitscentrales? Mark Hulsbos is na het afronden van de Master Sustainable… - lees meer
Energie in gebiedsontwikkeling, Van Idee Naar Uitvoering,
Energie in gebiedsontwikkeling, Van Idee Naar Uitvoering, Casus Amsterdam Bay Area: hoe krijgt duurzaamheid / energietransitie een plek bij het maken van ruimtelijke plannen? Hoe benut je de kans om in de vroegste fase uitgangspunten te formuleren en niet pas tijdens de… - lees meer
Martijn Broekhof in gesprek over de opgave en het belang van de Industrie
Martijn Broekhof in gesprek over de opgave en het belang van de Industrie Vrijdag 6 november gaat Martijn Broekhof in gesprek met onze trainees. Martijn bespreekt hoe hij vanuit zijn rol binnen VNCI een evenwicht moet vinden tussen klimaatactie, koolstofarme opschaling, technische innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen, en tegelijkertijd… - lees meer
Exclusief online huiskamerconcert voor trainees
Exclusief online huiskamerconcert voor trainees Op dinsdag 3 november kunnen onze trainees genieten van een exclusief privé concert. Juist nu is het belangrijk om in verbinding met elkaar te zijn, geïnspireerd te worden en samen te genieten van de schoonheid… - lees meer
Netbeheer Nederland in gesprek met trainees over toekomst van het energiesysteem
Netbeheer Nederland in gesprek met trainees over toekomst van het energiesysteem Op vrijdag 16 oktober is Edwin Edelenbos onze gastspreker. Edwin is als Manager Strategie werkzaam bij Netbeheer Nederland. Betrouwbare energienetten vormen de sleutel voor een succesvolle energietransitie. Netbeheerders moeten tijdig fundamentele keuzes maken voor het… - lees meer
NS als gastspreker in dialoog met onze trainees
NS als gastspreker in dialoog met onze trainees Op vrijdag 30 oktober zal Daiana Piva namens de NS als gastspreker in gesprek gaan met onze trainees. Centraal staat de verduurzamingsopgave van het vastgoed van de NS. Hoe gaat de NS dit aanpakken? Wat… - lees meer
Benieuwd naar digitalisatie in procesindustrie? Wij ook!
Benieuwd naar digitalisatie in procesindustrie? Wij ook! Neem deel aan het Digital Circu(IT)s op donderdag 24 september 2020 tussen 14.00 en 15.00. Dit kennisevent wordt vanuit het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in samenwerking met trainees van het Nationale bodem-, water-… - lees meer
De energietranstie biedt kansen voor Arnhem
De energietranstie biedt kansen voor Arnhem Het Kiemt-netwerk bestaat uit een innovatief ecosysteem van participanten met kennis van zaken als het gaat om energietransitie en circulaire economie. De ruim 230 Kiemt-participanten vormen een hecht innovatienetwerk bestaande uit bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen… - lees meer
Projectpresentatie casus Fudura
Projectpresentatie casus Fudura De trainees die werkzaam zijn bij verschillende organisaties zijn van januari t/m maart samen aan de slag gegaan met een uitdagende project en zijn hierbij intensief getraind en gecoacht. Dit project vond plaats bij Fudura.… - lees meer
Gastspreker: Burgerparticipatie en klimaat- en energiebeleid.
Gastspreker: Burgerparticipatie en klimaat- en energiebeleid. Sanne Akerboom doet sinds 2010 onderzoek naar de energietransitie. Ze is politicoloog en jurist en is gepromoveerd op een interdisciplinair proefschrift over burgerparticipatie in overheidsbesluitvorming voor klimaat- en energiebeleid. Als gastspreker van het Nationaal Energietraineeship… - lees meer
Gastspreker: Van het gas af?
Gastspreker: Van het gas af? We werken met elkaar toe naar een CO2 arme maatschappij in 2050. Dat gaat ons allemaal raken. Het beleid van de overheid is erop gericht dat alle huizen “van het gas af” gaan. Onze gastspreker,… - lees meer
Gastspreker: Waterstof
Gastspreker: Waterstof Nick Ooms, Business Development Manager Energy Transition bij Arcadis, is op vrijdag 8 Mei onze  gastspreker. Hij neemt onze trainees mee in de wereld van waterstof en linkt dit aan de energietransitie. Hoe gaan we… - lees meer
Gastspreker Jeffrey Bartels (Edmij)
Gastspreker Jeffrey Bartels (Edmij) Edmij is specialist in energie en data. Jeffrey Bartels geeft ons een inkijkje in de wereld van data en energie. Hoe kun je gebruik voorspellen? En wat betekent dit voor organisaties die te maken hebben… - lees meer