Organisaties

Werkwijze

Hoe sluit u zich aan bij het Nationaal Energietraineeship? Er zijn twee mogelijkheden.
Wij selecteren gericht en nauwkeurig een aantal kandidaten voor uw organisatie. U bepaalt vervolgens zelf wie u uitnodigt voor een sollicitatiegesprek. Zit er een geschikte kandidaat bij en klikt het van beide kanten? Dan hebben jullie een trainee gevonden.
U draagt zelf een werknemer aan. Deze kandidaat verwelkomen we graag voor een selectiegesprek en de selectieochtend. Bij een overtuigend ‘Ja!’ van alle partijen start de werknemer met het traineeship.
Geschikte kandidaat gevonden? Dan stellen we in principe een overeenkomst op voor de duur van twee jaar. Er zijn verschillende manieren waarop we met elkaar in zee kunnen gaan. We lichten deze ‘spelregels’ van het traineeship graag toe.

Begeleiding

Van de deelnemende organisatie verwachten wij dat de trainee een interne begeleider krijgt. Vier dagen per week is de trainee werkzaam binnen uw eigen organisatie. Een dag per week volgt de trainee het traineeprogramma, waarbij begeleiding wordt geboden door onze trainer en coach. Tijdens het traineeship bezoekt onze programmamanager de trainee en zijn/haar intern begeleider meerdere keren voor een evaluatiegesprek. De programmamanager adviseert u  daarnaast over de inhoud en scope van de projecten. Wij zorgen ervoor dat de projecten waardevol zijn voor uw organisatie en een interessante en concrete opdracht vormen voor de trainees.