Organisaties

Ketenaanpak

Het netwerk beslaat de hele keten. Alle organisaties die samen de energietransitie vorm en inhoud geven. Onze trainees maken beleid bij de verschillende overheden, verduurzamen de gebouwde omgeving, ontwikkelen de mobiliteit van de toekomst, dragen bij aan een duurzaam energiesysteem en decarboniseren en elektrificeren de industrie.

We brengen alle deelnemende partijen actief bij elkaar. Dit gebeurt tijdens het werken aan projecten en tijdens de trainingen. Daarnaast brengen we de trainees in contact met gastsprekers en hun organisaties. En gaan we met ze het werkveld in tijdens excursies. Ieder half jaar organiseren we een Congres waar alle relevante partijen die betrokken zijn bij de energietransitie bij elkaar komen om te netwerken, kennis te delen en inspiratie op te doen.

Deze systeemverandering raakt iedereen

Verbinding op alle niveaus is cruciaal

Barto Piersma
Barto Piersma Directeur Nationale Programma’s RVO
  • André Jurjus - voormalig directeur Netbeheer Nederland
    Jongeren hebben de toekomst, jongeren zijn de energietransitie, daar investeer je in.
    André Jurjus - voormalig directeur Netbeheer Nederland