Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Blog & nieuws

Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Op vrijdag 16 september zijn de energietrainees van lichting 21 uitgenodigd voor een gesprek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een aantal belangrijke opgaven. Zo werkt zij aan de klimaat- en digitaliseringstransitie en aan het stimuleren van een duurzaam verdienvermogen. Om hier meer focus in aan te brengen is een langetermijnvisie “Duurzame economie 2050” in ontwikkeling. Deze wordt aan het eind van het jaar opgeleverd. Bij de totstandkoming van deze visie is kennis en expertise van alle partijen in het veld onmisbaar. Daarom organiseert het ministerie van EZK diverse bijeenkomsten en kleinschalige gesprekken met experts om met elkaar vooruit te kijken op thema’s als klimaat & energie, circulariteit, innovatie, digitalisering & technologie en internationaal. Daarbij beschouwt het ministerie het als een meerwaarde om ook young professionals te spreken.

De trainees op basis van hun ervaringen en expertise in gesprek over de energietransitie in relatie tot de te ontwikkelen EZK-visie 2050.

Blog & nieuws Uitgelicht
Start projectperiode 30 mei 2023
Het Nationaal Energietraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de… lees meer
Blog: Vraag het aan ChatGPT 26 mei 2023
Op zoek naar inspiratie voor dit blog besloot ik een experiment te doen. Voor het… lees meer
Hacking the Energy Sector, THE Hackathon!  19 mei 2023
Hoe krijgen we een betere representatie binnen participatie? Hoe activeren we het stille midden, en… lees meer
Het extra pakket klimaatregelingen nader bekeken – In gesprek met NVDE 15 mei 2023
Vrijdag 12 mei hebben de energie trainees van lichting 25 in Utrecht bij de Nederlandse… lees meer
Nieuwe groep trainees gestart 15 april 2023
Op vrijdag 14 april is de 8e groep energietrainees gestart! De komende 2 jaar ontvangen… lees meer