Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Blog & nieuws

Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Op vrijdag 16 september zijn de energietrainees van lichting 21 uitgenodigd voor een gesprek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een aantal belangrijke opgaven. Zo werkt zij aan de klimaat- en digitaliseringstransitie en aan het stimuleren van een duurzaam verdienvermogen. Om hier meer focus in aan te brengen is een langetermijnvisie “Duurzame economie 2050” in ontwikkeling. Deze wordt aan het eind van het jaar opgeleverd. Bij de totstandkoming van deze visie is kennis en expertise van alle partijen in het veld onmisbaar. Daarom organiseert het ministerie van EZK diverse bijeenkomsten en kleinschalige gesprekken met experts om met elkaar vooruit te kijken op thema’s als klimaat & energie, circulariteit, innovatie, digitalisering & technologie en internationaal. Daarbij beschouwt het ministerie het als een meerwaarde om ook young professionals te spreken.

De trainees op basis van hun ervaringen en expertise in gesprek over de energietransitie in relatie tot de te ontwikkelen EZK-visie 2050.

Blog & nieuws Uitgelicht
Innovatie en samenwerking sleutel tot succes voor Connectr 7 mei 2024
Innovatie en samenwerking is nodig om de materiaal- en energietransitie voor elkaar te krijgen. Dat… lees meer
Indrukwekkende excursie bij AVR Duiven 30 april 2024
Dank aan Hans Wassenaar van AVR voor de indrukwekkende en leerzame rondleiding en presentatie over… lees meer
Op bezoek bij: Waterschap Brabantse Delta 25 april 2024
Vandaag biedt kennisinstituut Deltares demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Deltacommissaris Co Verdaas… lees meer
Nieuwe groep trainees gestart 15 april 2024
Op vrijdag 12 april kwam een nieuwe groep jonge talenten voor het eerst bij elkaar.… lees meer
Diederik Samsom inspireert trainees 7 april 2024
Van 2019 tot 2024 was Diederik Samsom kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans en diens opvolger… lees meer