Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Blog & nieuws

Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Op vrijdag 16 september zijn de energietrainees van lichting 21 uitgenodigd voor een gesprek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een aantal belangrijke opgaven. Zo werkt zij aan de klimaat- en digitaliseringstransitie en aan het stimuleren van een duurzaam verdienvermogen. Om hier meer focus in aan te brengen is een langetermijnvisie “Duurzame economie 2050” in ontwikkeling. Deze wordt aan het eind van het jaar opgeleverd. Bij de totstandkoming van deze visie is kennis en expertise van alle partijen in het veld onmisbaar. Daarom organiseert het ministerie van EZK diverse bijeenkomsten en kleinschalige gesprekken met experts om met elkaar vooruit te kijken op thema’s als klimaat & energie, circulariteit, innovatie, digitalisering & technologie en internationaal. Daarbij beschouwt het ministerie het als een meerwaarde om ook young professionals te spreken.

De trainees op basis van hun ervaringen en expertise in gesprek over de energietransitie in relatie tot de te ontwikkelen EZK-visie 2050.

Blog & nieuws Uitgelicht
Nationaal Energietraineeship – Springtij 25 september 2022
De doelstelling van Springtij is het overbrengen van kennis met betrekking tot duurzaamheid, op het… lees meer
Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 16 september 2022
Op vrijdag 16 september zijn de energietrainees van lichting 21 uitgenodigd voor een gesprek bij… lees meer
Excursie – AVR Duiven 31 augustus 2022
Iedere vrijdag ontvangen onze trainees training, coaching, gastcolleges en werken ze aan projecten. Maar we… lees meer
Nieuwe collega gezocht: Talentmanager 26 augustus 2022
Op bezoek bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) 19 augustus 2022
Iedere vrijdag ontvangen onze trainees training, coaching, gastcolleges en werken ze aan projecten. We vinden… lees meer