Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Blog & nieuws

Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Op vrijdag 16 september zijn de energietrainees van lichting 21 uitgenodigd voor een gesprek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een aantal belangrijke opgaven. Zo werkt zij aan de klimaat- en digitaliseringstransitie en aan het stimuleren van een duurzaam verdienvermogen. Om hier meer focus in aan te brengen is een langetermijnvisie “Duurzame economie 2050” in ontwikkeling. Deze wordt aan het eind van het jaar opgeleverd. Bij de totstandkoming van deze visie is kennis en expertise van alle partijen in het veld onmisbaar. Daarom organiseert het ministerie van EZK diverse bijeenkomsten en kleinschalige gesprekken met experts om met elkaar vooruit te kijken op thema’s als klimaat & energie, circulariteit, innovatie, digitalisering & technologie en internationaal. Daarbij beschouwt het ministerie het als een meerwaarde om ook young professionals te spreken.

De trainees op basis van hun ervaringen en expertise in gesprek over de energietransitie in relatie tot de te ontwikkelen EZK-visie 2050.

Blog & nieuws Uitgelicht
Excursie: Windunie en TenneT 10 november 2023
Op vrijdag 10 november waren we met alle trainees op bezoek bij Windunie. Tijdens dit… lees meer
Gastcollege – Jan Willem Zwang 4 november 2023
Jan Willem werkt samen met een netwerk aan ervaren energieconsultants. Samen geven zij invulling aan… lees meer
Excursie lichting 24 & 25 – Tata Steel 27 oktober 2023
Op vrijdag 27 oktober waren we te gast bij Tata Steel Nederland voor een indrukwekkende… lees meer
Nieuwe groep trainees van start 14 oktober 2023
We zijn super trots dat er weer een nieuwe groep jonge talenten is gestart. Deze… lees meer
Gastspreker: Nationaal Plan Energiesysteem 14 oktober 2023
Op vrijdag 13 oktober waren we te gast bij RVO in Den Haag. Onze energietrainees… lees meer