Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Blog & nieuws

Op bezoek bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Op vrijdag 16 september zijn de energietrainees van lichting 21 uitgenodigd voor een gesprek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een aantal belangrijke opgaven. Zo werkt zij aan de klimaat- en digitaliseringstransitie en aan het stimuleren van een duurzaam verdienvermogen. Om hier meer focus in aan te brengen is een langetermijnvisie “Duurzame economie 2050” in ontwikkeling. Deze wordt aan het eind van het jaar opgeleverd. Bij de totstandkoming van deze visie is kennis en expertise van alle partijen in het veld onmisbaar. Daarom organiseert het ministerie van EZK diverse bijeenkomsten en kleinschalige gesprekken met experts om met elkaar vooruit te kijken op thema’s als klimaat & energie, circulariteit, innovatie, digitalisering & technologie en internationaal. Daarbij beschouwt het ministerie het als een meerwaarde om ook young professionals te spreken.

De trainees op basis van hun ervaringen en expertise in gesprek over de energietransitie in relatie tot de te ontwikkelen EZK-visie 2050.

Blog & nieuws Uitgelicht
Interview met online platform Windenergie Nieuws 24 januari 2023
Tijdens een eerste ontmoeting op de Winddays 2022 in IJmuiden werd er uitgebreid gesproken over… lees meer
Deelnemende organisaties aan het woord 9 januari 2023
Het lastig voor werkgevers om jong talent binnen te halen en te binden. Talent is… lees meer
Op bezoek bij Milieudefensie 16 december 2022
Milieudefensie is de meest invloedrijke klimaatorganisatie van dit moment. In april 2019 heeft Milieudefensie, mede… lees meer
Projectperiode van start 30 november 2022
Ons netwerk beslaat de hele keten. Als organisaties, die samen de energietransitie vorm en inhoud… lees meer
Onze trainees aan het woord 21 november 2022
Wat zeggen onze trainees zeggen over het Nationaal Energietraineeship?   lees meer