Excursie – RWE windpark Zuidwester

Blog & nieuws

Excursie – RWE windpark Zuidwester

Langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder ligt een van de grootste windparken van Nederland met in totaal 86 windturbines op het land en in het water. Het windpark wekt jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit op. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 400.000 huishoudens. Windpark Noordoostpolder levert daarmee een substantiële bijdrage aan de doelen van het Energieakkoord en is daarmee een belangrijke duurzame energiebron voor Nederland.

Windpark Noordoostpolder bestaat uit drie deelprojecten, waarvan twee op het land en een in het water. Drie projectpartners zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de bouw en het beheer van hun deel van het project. Duurzaam energiebedrijf RWE is één van deze partijen en zij verzorgen de excursie voor onze trainees. Heel leerzaam voor onze jonge talenten om een kijkje te nemen bij dit indrukwekkende project en geïnformeerd te worden over alle aspecten die komen kijken bij een dergelijk groot project.

Blog & nieuws Uitgelicht
Project periode gestart 5 juni 2022
Om de doelen in het Klimaatakkoord te realiseren is nauwe samenwerking tussen overheden, de industrie,… lees meer
Maak impact met een onbedrukte mok – Week Zonder Afval 3 juni 2022
Afval bestaat niet meer in een circulaire economie. In opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)… lees meer
Trainees aan het woord – interview in Industrielinqs 20 mei 2022
De industrie speelt een belangrijke rol als we de klimaat doelstellingen in 2050 willen halen.… lees meer
Excursie: Chemelot Industrieterrein – Brightsitecenter 20 mei 2022
We hebben een minister voor Klimaat en Energie en een heel ambitieus regeerakkoord. Zo is… lees meer
Excursie – RWE windpark Zuidwester 29 april 2022
Langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder ligt een van… lees meer