Organisaties

De meerwaarde

Als de partijen, betrokken bij de energietransitie, elkaar op alle niveaus vinden, begrijpen, samenwerken en versterken, dan mag je spreken van een integrale aanpak. En dat is het doel van ons traineeship. Het Nationaal Energietraineeship brengt jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar in één groot netwerk en leert ze over grenzen van organisaties te kijken. Als uw organisatie instapt in ons traineeship dan wordt uw organisatie automatisch onderdeel van dit netwerk. Met elkaar realiseren we de integrale aanpak, die nodig is voor de transitie.

WERKGEVER MET OOG VOOR DE TOEKOMST

De energietransitie heeft impact op uw organisatie en vraagt veel van uw mensen. Het is belangrijk voor u als werkgever om jong talent binnen te halen en te binden. Talent is schaars. Studenten kiezen niet meer direct voor een specifieke organisatie maar willen bijdragen aan maatschappelijke opgaven en zichzelf ontwikkelen. Het Nationaal Energietraineeship spreekt veel jonge talenten aan. Deelname aan dit traineeship biedt uw organisatie de uitgelezen kans om zich te presenteren als een aantrekkelijke werkgever, met oog voor de toekomst.
Energietrainees zijn stuk voor stuk gemotiveerde en goed opgeleide jonge werknemers, die willen bijdragen aan de energietransitie. Doordat wij hen één dag per week gericht begeleiden in hun professionele én persoonlijke ontwikkeling, profiteert uw organisatie volop van hun actuele kennis en kunde.

Trainees werken aan uw project

De trainees gaan samen aan de slag met uitdagende projecten en worden hierbij intensief getraind en gecoacht. Elk project vindt plaats bij een andere deelnemende organisatie. Naast hun eigen organisatie leren ze daardoor ook de andere organisaties binnen het brede werkveld van de energietransitie kennen. De inhoud en scope van deze projecten wordt samen met u bepaald.

aantrekkelijk werkgever zijn

Investeren in de toekomst

George Brachten
George Brachten Regional Human Resources Director - DNV