Waterschap Brabantse Delta

Buiten Gewoon Doen

De waterschappen voeren een zeer succesvol duurzaam energiebeleid. Op de zuiveringen is vaak ruimte om windturbines of zonnevelden te plaatsen. De potentie van aquathermie is groot en er liggen kansen voor het terugwinnen van energie (en grondstoffen) uit afvalwater.

Bij de netbeheerders is netcongestie een groeiend probleem. Bestaande warmtenetten zoeken naar duurzame bronnen. Waterschappen zien mogelijkheden om, nog meer dan nu, groen gas te produceren. Is dit allemaal te combineren op één locatie? Kan een specifieke RZWI dienen als een Energiehub? Kan dit concept worden gekopieerd?

Trainees werkzaam bij RVO, ISPT, IB Gemeente Rotterdam en WS Brabantse Delta gaan per december tot medio april iedere vrijdag aan de slag met deze opdracht. Ze leren de wereld van een waterschap kennen en werken ondertussen multidisciplinair samen aan de energietransitie.

Zie hier de video opname van de eindpresentatie van deze groep.

RWZI als regionaal knooppunt in duurzaam energiesysteem

Victor van den Berg
Victor van den Berg Opdrachtgever namens Waterschap Brabantse Delta
  • Projectleider Thomas Haitsma
    Mooi om met elkaar aan zo'n actueel vraagstuk te werken
    Projectleider Thomas Haitsma
Vorige Volgende