Dienst Justitiële Inrichtingen

WEGwerp beker

Afval bestaat niet meer in een circulaire economie. In 2023 treedt een Europese richtlijn wegwerpplastics in werking en moet minimaal 75% van het plastic afval worden ingezameld, dit percentage wordt met 5% per jaar verhoogd tot 90% verzameling en recycling in 2026.

In opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaat een groep trainees werkzaam bij Bax & Company, de Gemeente Venlo en DJI, de komende maanden op zoek naar alle mogelijkheden om uiteindelijk te komen tot een afvalvrij penitentiaire inrichting. Heel specifiek kijken ze daarbij naar de 7.298.500 papieren bekers die op dit moment jaarlijks worden gebruikt en in de afvalketen terecht komen.

Inhoudelijk een leerzame opdracht voor de trainees die op deze manier tevens meedenken over het verduurzamen van de bedrijfsvoering van DJI.  

Zie hier de video opname van de eindpresentatie van deze groep.

Wij kopen in met impact

Wolter van der Vlist
Wolter van der Vlist Opdrachtgever namens DJI
  • Projectleider Loes Mik
    We moeten naar 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 en een economie zonder afval in 2050
    Projectleider Loes Mik
Vorige Volgende