ISPT

Samenwerking organiseren

ISPT is een open innovatienetwerk voor de procestechnologiegemeenschap en werkt samen met partnerorganisaties aan duurzame innovaties om gemeenschappelijke industriële behoeften op te lossen. Een kleine groep trainees heeft de opdracht gekregen om samen met relevante partijen te zoeken samenwerkingsprojecten op het gebied van industriële elektrificatie en flexibiliteit. Hier komt de wereld van de procestechnologie en de netbeheerders bij elkaar.

De trainees zijn werkzaam bij RVO, Gasunie, Unie van Waterschappen en ISPT. Als onderdeel van deze opdracht gaan ze brainstormsessies organiseren waar samen met relevante stakeholders onderwerpen zoals demand-side management en industry 4.0 etc. verkennen.

Zie hier de video opname van de eindpresentatie van deze groep.

Samenhangende ketenaanpak tussen Industrie en Energiesector is nodig

Andreas ten Cate
Andreas ten Cate Opdrachtgever namens ISPT
  • Projectleider Antonie de Haas
    De inzichten van medetrainees gaan we benutten in dit project
    Projectleider Antonie de Haas
Vorige Volgende