Stedin

Scenario analyse Groengas

Groen gas is een belangrijke bouwsteen in een duurzaam en robuust energie-, grondstoffen en landbouwsysteem. De productie en inzet van groen gas helpt in het bereiken van de klimaatdoelen op het gebied van CO2-, methaan- en stikstofreductie en helpt ons om onafhankelijk te worden van aardgasimport.
Het kabinet heeft de ambitie dat er per 2030 jaarlijks ten minste twee miljard kubieke meter groen gas in Nederland wordt geproduceerd.  Om dit ambitieniveau waar te maken zal het kabinet het groen gas beleid intensiveren met een Programma Groen Gas. Er komt daarnaast een bijmengverplichting om de snelle groei van de productie van groen gas te bevorderen. De vraag van een netbeheerder is echter waar en wanneer dit precies plaats gaat vinden en wat de impact is op het net. Leidt dit tot aanpassingen aan het bestaande net? En zo ja, waar moet het verzwaard worden en waar zijn extra invoedpunten nodig? Met die belangrijke vraag vanuit de afdeling netstrategie van Stedin gaat een groep gemotiveerde trainees werkzaam bij Stedin, Shell, ISPT, Twenty50 en DNV 13 vrijdagen aan de slag.

Anticiperen om toekomstige problemen te voorkomen

Iman Pishbin (foto) en Bob Goessen
Iman Pishbin (foto) en Bob Goessen Netstrateeg gas
  • Projectleider Nino
    De inbreng van alle teamleden is even belangrijk.
    Projectleider Nino
Vorige Volgende