ISPT

De handen ineenslaan voor de grondstoffentransitie

Het instituut voor duurzame procestechnologie (ISPT) is een open innovatieplatform. Samen met industriële partijen worden gemeenschappelijke duurzaamheidsvraagstukken verkend en wordt er concreet samengewerkt met MKB, start-ups en kennisinstellingenrichting aan  technologische innovaties. Dit vindt plaats op thema’s als circulaire plastics, elektrificatie van industrie, waterstof, en scheidingstechnologie.

In opdracht van ISPT gaat een groep gemotiveerde trainees, werkzaam bij ISPT, RVO, Netbeheer Nederland en DNV, verkennen of het thema Grondstoffentransitie onder de partners van ISPT leeft. De trainees gaan zowel binnen ISPT als extern met stakeholders verkennen of en hoe zij dit thema meenemen in hun strategische keuzes. Liggen er mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden tussen industrie en kennispartijen voor technologie ontwikkeling voor het terugwinnen van deze grondstoffen? Kan dit leiden tot een programma binnen ISPT?

Aandacht voor grondstoffen schaarste is nodig!

Carol Xiao
Carol Xiao Opdrachtgever ISPT
  • Projectleider Paco
    We bouwen voort op een eerder project van energietrainees
    Projectleider Paco
Vorige Volgende