Netbeheer Nederland

Analyse grondstoffenschaarste

Netbeheer Nederland heeft vorig jaar in opdracht van de Tweede Kamer een eerste verkenning gedaan naar het energiesysteem van de toekomst (II3050). Hierin zijn vier scenario’s voor een klimaatneutraal, integraal energiesysteem in 2050 uitgewerkt. Naast kosten, ruimte, uitvoerbaarheid en draagvlak groeit ook het besef dat de grondstoffenschaarste een belangrijk onderwerp is. Er is behoefte aan een plan van aanpak om dit beter in beeld te brengen.

In dit project zal een groep trainees werkzaam bij Netbeheer Nederland, RVO (2x) en Patina Dakdenkers bekijken hoe de knelpunten op het gebied van grondstoffenschaarste in de volgende verkenning van het energiesysteem van de toekomst het beste in beeld kunnen worden gebracht.

Concurrentiestrijd op grondstoffen zal ontstaan

Rob Martens (foto) & M de Haan
Rob Martens (foto) & M de Haan Opdrachtgever Netbeheer Nederland
  • Projectleider Eveline Winkel
    De inbreng van alle teamleden is even belangrijk.
    Projectleider Eveline Winkel
Vorige Volgende