Energy Storage NL

Onderzoek kennisbehoefte leden

De behoefte aan oplossingen waardoor energie in welke vorm dan ook kan worden opgeslagen wordt steeds groter. De ontwikkelingen gaan razend snel. Energy Storage NL (ESNL) is dé branche organisatie en vervult een rol als belangenbehartiger, netwerker en als kenniscentrum voor de Nederlandse energieopslagsector. Een groep trainees werkzaam bij ESNL, Batenburg en Patina Dakdenkers gaat de kennisbehoefte van de verschillende leden van ESNL goed in kaart brengen. Welke informatie is gewenst en hoe kan ENSL haar leden hierin het beste faciliteren voor nu en voor de toekomst. Een belangrijke opdracht niet alleen voor de branche organisaties zelf maar ook voor de trainees een unieke kans om veel te leren over de wereld van energieopslag.

Invulling rol kenniscentrum is belangrijk

Jeroen Neefs
Jeroen Neefs Branche manager ESNL
  • Projectleider Sacha
    Leerzaam om samen met andere trainees te werken aan deze opdracht
    Projectleider Sacha
Vorige Volgende