RES West-Brabant

Inzicht in haalbaarheid Blue Energy

De Regionale Energiestrategie in West Brabant wordt vastgesteld door gemeenteraden, het bestuur van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van de provincie. Met elkaar worden de keuzes en  de kaders voor de uitvoering van de energiestrategie bepaald. Deze worden vervolgens vertaald in het omgevingsbeleid en uitgewerkt naar lokale projecten en activiteiten. De regio wil minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken en meer duurzame energie winnen. In de zoektocht naar oplossingen gaat een groep trainees werkzaam bij WS Brabantse Delta, DNV, Gemeente Venlo en Dienst Justitiële Inrichtingen de mogelijkheden van Blue Energy verkennen. Een haalbaarheid studie waarbij o.a. gekeken wordt naar de business case, de ruimtelijke inpasbaarheid en de techniek.

Wij vinden het onderzoek naar alle vormen van duurzame opwekking belangrijk

Johan de Beer
Johan de Beer Proces regisseur RES West Brabant
  • Projectleider Kaylee
    We gaan met elkaar verschillende aspecten bekijken.
    Projectleider Kaylee
Vorige Volgende