RVO

MVO richtlijnen integreren in subsidieregelingen

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) staat voor bedrijfsmatig handelen met respect voor mens en milieu. IMVO raakt aan de ‘license to operate’ van bedrijven. De overheid bevordert IMVO op verschillende manieren. Als een bedrijf bijvoorbeeld aanspraak wil maken op subsidies en leningen om hun internationale activiteiten te bevorderen, moet dat bedrijf laten zien dat zij de OESO-richtlijnen onderschrijft. Een groep trainees werkzaam bij RVO, Politie, Gemeente Venlo en Dunea gaat in  opdracht van RVO verkennen of en hoe IMVO richtlijnen moeten worden verwerkt in subsidieregelingen die samenhangen met de energietransitie.

MVO richtlijnen nog niet overal doorgedrongen

Jelle Nijdam
Jelle Nijdam Team manager Energy Innovation
  • Projectleider Franka
    We leren veel van elkaar doordat iedereen zijn eigen kijk op het vraagstuk heeft
    Projectleider Franka
Vorige Volgende