DNV

Inzet warmtepomp voor decarbonisatie Industrie

Warmtepompen kunnen een significante rol spelen in de decarbonisatie van de industrie en zijn mogelijk een alternatief voor gasboilers om stoom te maken. Stoom is in veel industrieën het belangrijkste medium voor het verwarmen van processen en de infrastructuur in de industrie is hier reeds op gebaseerd.

Een warmtepomp is efficiënter dan een elektrische boiler en de benodigde net aansluitcapaciteit is kleiner. Kunnen warmtepompen worden ingezet als onderdeel van een flexibiliteitservice? Kunnen industrieën, als de prijs van elektriciteit laag is, voordelig stoom produceren met warmtepompen, dit opslaan en later gebruiken en in hoeverre draagt dit bij aan het oplossen van netcongestie?

Voor de groep trainees super interessante vragen om in te duiken. DNV is benieuwd naar de mogelijkheid om warmtepompen te benutten als onderdeel van een  flexibiliteitsservice. Een dienst waarmee het net wordt ontlast, industrieën (potentieel) geld besparen én hun klimaatdoelen realiseren. Met behulp van dit project wil DNV graag een pilotproject opzetten i.s.m. de industrie en netbeheerders.

We zijn heel benieuwd naar het resultaat

Paul Wouda (foto) & Sanduni Pathiraja (alumni)
Paul Wouda (foto) & Sanduni Pathiraja (alumni) Project Manager Energy, Markets & Strategy at DNV
  • Projectleider Robert Stok
    Super om met medetrainees te werken aan een nieuwe dienst, een flexibiliteitsservice voor de industrie.
    Projectleider Robert Stok
Vorige Volgende