Gemeente Krimpenerwaard

Transities versterken elkaar

In het kader van de gebiedsprocessen en de huidige situatie rondom stikstof, klimaat en de energietransitie richt dit project zich op de kansen die de energietransitie biedt om het verdienvermogen van agrarische bedrijven te vergroten, maar ook de koppelkansen die hier liggen voor andere doelen van de landbouwtransitie zoals waterkwaliteit, biodiversiteit en stikstof.

De projectgroep bestaat uit jonge talenten, werkzaam bij Gemeente Krimpenerwaard, Bax & Company, Waterschap Brabantse Delta en de Politie. Vanuit verschillende achtergronden gaan ze samen de mogelijkheden voor de energietransitie op agrarische bedrijven inventariseren en in beeld brengen hoe die toegepast kunnen worden bij landbouwbedrijven.  Er wordt gedacht aan zon- en windenergie, warmtepompen en warmtewinning, mestvergisting en waterstof. Daarin wordt gekeken of er misschien kleine collectieve oplossingen mogelijk zijn, waardoor onder andere de netcapaciteit minder belast wordt. Het doel is de inzichten te vertalen naar concrete stappen voor de boerenbedrijven en daarbij mogelijkheden en belemmeringen inzichtelijk te maken. Prachtig project!

Erg actueel en uitdagend project voor deze groep talenten

Geke Pardoel-Kuiper
Geke Pardoel-Kuiper Opdrachtgever Gemeente Krimpenerwaard

Integrale aanpak is nodig!

  • Projectleider Claudia
    Mooi om hier vanuit verschillende perspectieven naar te kijken.
    Projectleider Claudia
Vorige Volgende