DNV

Strategische markt- en innovatieverkenning voor de verduurzaming van de industrie

De Industrie heeft een belangrijke rol om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Samen met deze Industrie klanten ontwikkelt DNV strategische programma’s gericht op emissiereductie. Binnen dit specifieke deel van de adviesmarkt zijn de vragen divers en complex. Belangrijk is te weten welke specifieke kennis er ontwikkeld dient te worden en of er mogelijkheden zijn voor nieuwe proposities en interessante samenwerkingsverbanden. Een groep jonge talenten werkzaam bij DNV, Dunea en de gemeente Katwijk gaan, in opdracht van DNV, een markt- en innovatieverkenning uitvoeren om antwoorden te vinden op deze vragen.

We willen voorop blijven lopen!

William Fleuren
William Fleuren Head of Section Environmental Compliance and GHG Management
  • Projectleider Kenneth
    Leerzaam om samen met andere trainees naar deze markt te kijken
    Projectleider Kenneth
Vorige Volgende