Provincie Drenthe

Oplossingen voor Netcongestie

In de provincie Drenthe is in toenemende mate sprake van netcongestie, met name aan op het hoog-en middenspanningsnet. Hierdoor kunnen veel industriële bedrijven geen grootverbruikersaansluiting krijgen of hun bestaande aansluiting verzwaren, of meenemen naar een nieuwe locatie. Dit hindert bedrijven in hun uitbreidings- en verduurzamingsplannen, zeker nu elektrificatie, mede als gevolg van de energietransitie, een hoge vlucht neemt.

Het doel van dit project is inzichtelijk te maken wat als tijdelijke oplossing voor netcongestie gerealiseerd kan worden  en waarbij bedrijven toch (gedeeltelijk) kunnen elektrificeren. Dit gebeurt door een inventarisatie van de energieprofielen van deze bedrijven en de verschillende oplossingen, waarbij vervolgens gekeken word naar welke oplossingsrichtingen het beste passen bij specifieke bedrijven.

Een uitdagende opdracht. Zo biedt de recent bij de kamer ingediende Energiewet wellicht nieuwe mogelijkheden om tot oplossingen voor netcongestie te komen. De trainees zijn werkzaam bij de provincie Drenthe, DNV, ISPT, FME en Stedin. Het project wordt in oktober opgeleverd.

Van groot belang voor de bedrijven in onze Provincie

Alfred Middelkamp
Alfred Middelkamp Projectleider energietransitie Industrie en MKB
  • Projectleider Bram
    Een uitdagend project waar we als team graag mee aan de slag gaan.
    Projectleider Bram
Vorige Volgende