Dunea

Drukverhogingsmaatregelen energetisch bekeken

Dunea wil dat haar klanten elke dag kunnen rekenen op natuurlijk, goed drinkwater. Leveringszekerheid en continuïteit staan, naast de doelstelling om Klimaatneutraal te worden, daarom bovenaan de agenda. Dunea verwacht dat de drinkwaterafzet in de toekomst (2040) met 20% gaat toenemen en dat heeft effect op de waterdruk. Om aan de leveringszekerheid en continuïteit eisen te kunnen voldoen in de toekomst moet er nu actie ondernomen worden.

Er is nog maar weinig bekend over het energetische aspect van dit vraagstuk. Dunea wil daarom graag weten welke strategie, vanuit een energetisch perspectief ,het gunstigste is om aan te houden voor de toekomst. Ze heeft aan een groep trainees, werkzaam bij Shell, ISPT, RVO en Dunea, gevraagd een advies op te stellen waarin vanuit een energetisch perspectief en afgeleid vanuit een variantenstudie, deze drukproblematiek wordt geanalyseerd.

Hier komt Leveringszekerheid, Continuïteit en Energieverbruik samen.

Angela Puts
Angela Puts Opdrachtgever
  • Projectleider Koen
    We leren als trainees veel van elkaar in dit project
    Projectleider Koen
Vorige Volgende