Provincie Drenthe

Karakterisering waterstofeconomie

Er zijn kansen voor de ontwikkeling van een waterstofeconomie in Drenthe. De ligging is gunstig om aan te kunnen sluiten op een (inter)nationale waterstofinfrastructuur. In Drenthe is er veel specifieke kennis en ervaring aanwezig en de provincie wil graag lokale initiatieven koppelen en onderdeel worden van een Hydrogen Valley in Noord-Nederland.

Europese- en/of Rijksmiddelen zijn nodig om deze koppeling te kunnen realiseren en daarvoor is het noodzakelijk om de (toekomstige) Drentse waterstofeconomie goed in kaart te brengen. Dit is nodig voor een subsidie aanvraag die de New Energy Coalition namens o.a. Drenthe, Groningen en Duitsland in september 2022 indient voor de cross-border hydrogen valley call.

De projectgroep, bestaande uit jonge talenten werkzaam bij RVO, Provincie Zuid Holland en DJI, zal belangrijke input leveren voor deze call.

Regionale aftakking waterstofbackbone belangrijk voor Drenthe

Freek Apperloo
Freek Apperloo Opdrachtgever Provincie Drenthe
  • Projectleider Leanne Gijsbertse
    We maken in de samenwerking maximaal gebruik van elkaars kennis en ervaring.
    Projectleider Leanne Gijsbertse
Vorige Volgende