Iris Koster – DJI
junior adviseur duurzaamheid

Iris Koster – DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) draagt bij aan de veiligheid van onze samenleving. Met zo’n 15.000 medewerkers werkt DJI aan de voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij van volwassenen en jongeren. DJI telt 38 locaties en is een 24-uurs bedrijf waar jaarlijks 47.000 nieuwe justitiabelen instromen.
Naast het zorgdragen voor voldoende, veilige en goed gefaciliteerde celcapaciteit op een doelmatige, rechtmatige en kostenefficiëntie manier, staat het verduurzamen van de totale bedrijfsvoering hoog op de agenda. Binnen het team inkoop is daarom een cluster ‘duurzaam DJI’ gestart. Vanuit hier worden de duurzaamheidsdoelstellingen bepaald, activiteiten geïnitieerd en de voortgang gemeten.

Iris Koster heeft recent de Master Political Science aan de Universiteit van Amsterdam afgerond en al enige werkervaring opgedaan bij het lobbybureau WKPA. Ze heeft zich voor haar eindscriptie verdiept in de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving omtrent internationaal energiebeleid, energiecrises en klimaatverandering. Ze gaat binnen DJI als  junior adviseur duurzaamheid aan de slag met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen; de implementatie van de CO₂-prestatieladder; het uitvoeren van risicoanalyses, het doorrekenen van beleidsmaatregelen en het ontwikkelen van scenario’s naar 2030; het onderzoeken van gevolgen van interne CO₂-beprijzing; en het verwerven van additionele duurzaamheidsfondsen etc. Samen met een team van enthousiaste collega’s gaat ze DJI helpen de transitie te maken naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij de focus ligt op de domeinen Energie, Vervoer, Voeding en Overige goederen en diensten.

Welkom Iris en heel veel succes! We zijn blij met je komst bij het Nationaal Energietraineeship.

Vorige Volgende