Claudia Broere – Gemeente Krimpenerwaard
Beleidsmedewerker Duurzaamheid

Claudia Broere – Gemeente Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard is een gemeente die staat voor ruimte, rust en groen met een hoog voorzieningenniveau. Binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van de gemeente. Het gaat hierbij o.a. om zaken als het betrekken van inwoners en ondernemers bij de energietransitie, het uitvoeren van de warmtevisie, verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, klimaatadaptatie, circulaire economie en adviseren over duurzaamheid bij gemeentelijke aanbestedingen. Met ingang van 1 november gaat Claudia Broere dit team versterken.

Claudia is een jong talent die onlangs haar tweede master Environment and Resource Management met een specialisatie Energie en Klimaat heeft afgerond. Ze combineert dit met een bachelor en een master Bestuurskunde (specialisatie Beleid en Politiek) en heeft een passie voor duurzaamheid. Ze zal zich vooral richten op de energietransitie. Het gaat hier specifiek om het vervolg op de Regionale Energiestrategie (lokaal eigendom en beleid voor kleinschalig wind en zon), ontwikkeling van het elektriciteitsnetwerk in overleg met Stedin, uitvoering van de warmtevisie en projecten die hier een bijdrage aan leveren, en het voortbouwen op participatie met inwoners, ondernemers en partners.

Welkom bij het Nationaal Energietraineeship Claudia en heel veel succes bij de gemeente Krimpenerwaard!

Vorige Volgende