Mark Hulsbos
PhD candidate at Eindhoven University of Technology

Mark Hulsbos

IJzerbrandstof is een veelbelovende CO2-vrije, herbruikbare, veilige, compact en makkelijk vervoerbare energiedrager. Is de toepassing van ijzerbrandstof een duurzaam alternatief voor de industrie en elektriciteitscentrales?

Onze gastspreker Mark Hulsbos is na het afronden van de Master Sustainable Energy Technology werkzaam als promovendus aan de TU/e. Hij is nauw betrokken bij het onderzoek naar de verbranding van ijzerpoeder en werkt daarmee aan de versnelling van de transitie naar een duurzame toekomst.

Mark informeert onze trainees over deze nieuwe innovatie.

Vorige Volgende