Huub Lavooij & Leen Berke
Partner - DELTA21

Huub Lavooij & Leen Berke

Het idee van Delta21 is een toekomstbestendige oplossing voor de zuidwestelijke delta. Een oplossing voor zowel Waterveiligheid, Energieopslag & Natuurherstel. Het hart van DELTA21 is een opslagbekken (Energie-opslagmeer) van 20 km2, waar met behulp van pompen en turbines energie tijdelijk wordt opgeslagen en weer wordt opgewekt. De grote vermogens aan pompcapaciteit kunnen, tijdens storm en hoge rivierafvoeren, worden ingezet als supergemalen om het overtollige rivierwater, in geval van wateroverlast, naar zee te pompen.

Onze gastsprekers Huub Lavooij en Leen Berke bespreken dit unieke plan met onze trainees. Primair is het plan een alternatief, dat erop gericht is om Nederland beter te beschermen tegen hoogwateroverlast, zelfs als de zeespiegel stijgt. Het plan kan direct vergeleken worden met het dijkversterkings- en -verhogingsprogramma van de Deltacommissaris. Met de pompcapaciteit, die nodig is om het overtollige water, in geval van nood, af te voeren naar de Noordzee, komt bovendien een grootschalige ‘batterij’ beschikbaar om duurzame elektrische energie op te slaan. Door een geschikte locatie te kiezen, biedt het plan vooral ook aantrekkelijke kansen voor de lang gekoesterde wens om de unieke brakwater biotoop in het Haringvliet en het Hollands Diep te herstellen en zo ook de vismigratie tussen de Noordzee en de grote rivieren weer terugkeert.

Vorige Volgende