Joris Berkhout
Partner - Quintel Intelligence

Joris Berkhout

Sinds het klimaatakkoord van Parijs worden in hoog tempo plannen gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In die plannen is een grote rol weggelegd voor het verduurzamen van de energievoorziening. Die energievoorziening kent een groot aantal knoppen waaraan gedraaid kan worden; veel van die knoppen staan niet op zich, maar hangen sterk met elkaar samen. Quintel Intelligence heeft het open-source Energietransitiemodel ontwikkeld om overzicht én inzicht te krijgen in het energiesysteem en om beter onderbouwde plannen te maken.

Onze gastspreker Joris Berkhout legt, aan de hand van een aantal projecten, aan onze trainees uit hoe hun model organisaties helpt een strategisch inzicht te verwerven in de energietransitie en het energiesysteem als geheel. Het belang van de juiste en volledige informatie is hierin groot.

Vorige Volgende