Bernard Westen
Stakeholdermanager/omgevingsmanager - Van Oord

Bernard Westen

Omgevingsmanagement is een cruciaal instrument om de energietransitie te realiseren aangezien de transitie naar duurzame en schone vormen van energieopwekking, -transport en –opslag een grote impact zal hebben op de omgeving waar deze plaatsvindt.

Onze gastspreker Bernard Westen informeert onze trainees over alle offshore wind projecten die voor de Nederlandse kust worden ontwikkeld en onderstreept het belang van stakeholdermanagement en omgevingsmanagement.

Vorige Volgende