Coby van der Linde
Directeur van het Clingendael International Energy Programme

Coby van der Linde

De gaswinning in Groningen zal gaan stoppen. Europa is afhankelijk van Rusland voor de import van gas en iedereen ziet de afgelopen maanden de gasrekening stijgen.  Gas is meer dan economie of ecologie, het is ook geopolitiek.

Onze gastspreker Coby van der Linde is directeur van het Clingendael International Energy Programme (CIEP). CIEP levert als onafhankelijk forum een belangrijke bijdrage aan het publieke debat over internationale politieke en economische ontwikkelingen in de energiesector (olie, gas en elektriciteit). Op basis van onderzoek verzamelt en ontwikkelt CIEP kennis die ze verspreidt door middel van seminars, conferenties, lezingen, cursussen, publicaties en commentaren.  CIEP initieert discussies over actuele vraagstukken en toekomstige ontwikkelingen die relevant zijn voor de energiesector, het energiebeleid, de wetgeving en de relatie tussen overheid en bedrijfsleven.

Coby zal haar kennis, ervaring en vooral haar visie met onze trainees delen en ingaan op de samenhang tussen energie en geopolitiek. Een heel actueel vraagstuk en een uitgelezen mogelijkheid voor de trainees om hun vragen te stellen.

Vorige Volgende