Bas van den Akker
strategisch beleidsadviseur circulariteit en duurzaamheid

Bas van den Akker

Bas van den Akker, strategisch beleidsadviseur circulariteit en duurzaamheid bij gemeente Venlo, ziet de energietransitie niet als een technisch vraagstuk maar vooral als een transitievraagstuk. Hij heeft ruim 28 jaar ervaring in (gedrags)veranderingsprocessen en benut zijn HR-achtergrond bij het realiseren van duurzaamheidsambities. Bas houdt zich o.a. bezig met duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving, circulair inkopen, deeleconomie, klimaatwijkakkoorden en partnerschappen m.b.t. circulariteit en duurzaamheid.

Overheden pakken problemen vaak aan door vanuit vakkennis objectieve plannen te ontwikkelen. Vervolgens wordt daar in de politiek een besluit over genomen. Wat hier vaak in mist is de menselijke maat en de beleving. Dit is juist bij complexe vraagstukken belangrijk. Want als mensen zich herkennen in een plan, vindt het ook aansluiting bij de maatschappij. (Bron: de Groene Straatkrant)

Onder leiding van Bas wordt er – samen met burgers, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen – gewerkt aan de nieuwe wijken van morgen in Venlo op het gebied van Nieuwe energie, Nieuwe natuur en Nieuw gebruik.

Hij gaat onze trainees een inkijk geven in zijn ongebruikelijke aanpak die leidt tot ongebruikelijke (positieve) uitkomsten.

Vorige Volgende