Thomas Haitsma – Waterschap Brabantse Delta
Energie trainee

Thomas Haitsma – Waterschap Brabantse Delta

Thomas heeft recent de master Sustainable Development afgerond aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft kennis op het gebied van beleidswetenschap, sociologie, menselijke geografie, economie en recht opgedaan en overziet de complexiteit van vraagstukken die verband houden met klimaatverandering, productie en consumptie, biodiversiteit, water en de stedelijke omgeving. Als brede basis opleiding heeft hij de Bachelor Internationale betrekkingen en Internationale organisaties gecombineerd met een minor Future Planet Innovation. Een mooie combinatie van opleidingen waaruit zijn interesse voor (internationale) politiek & bestuur en zijn passie voor klimaat en duurzaamheid spreekt.

Thomas gaat aan de slag bij Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn door alle energie die ze gebruikt zelf duurzaam op te wekken. Ook wil het waterschap inwoners en bedrijven helpen gebruik te maken van duurzame energiebronnen en grondstoffen. Daarnaast wordt Thomas de secretaris van het programmateam van de regionale energiestrategie in West-Brabant.

Vorige Volgende