Robert Stok – DNV
Trainee

Robert Stok – DNV

Robert heeft na zijn HBO opleiding Chemical Engineering onlangs de master Energy and Environmental Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Een mooie combinatie van toegepaste scheikunde op industriële schaal en diepgaande specialistische kennis van Milieu en Energy Technologieën. Tijdens zijn studie heeft hij ervaring opgedaan bij organisaties als BASF en PPG Industries. Hij heeft daar kennisgemaakt met de procestechniek en installaties in een fabriek. Daarnaast heeft hij gewerkt in het lab en de wereld van R&D en een engineeringsafdeling ontdekt. Tijdens zijn master heeft hij zich inhoudelijk verdiept in de duurzame productie van mierenzuur met behulp van groen waterstof en afgevangen CO2. Zijn interesse in duurzaamheid komt tevens naar voren in de levenscyclus analyses die hij heeft uitgevoerd voor Tiny Houses.

Robert gaat aan de slag bij DNV Energy, afdeling Energy Advisory – Energy Markets & Technology.  De toenemende vraag naar elektriciteit door elektrificatie en het steeds groter wordende aanbod van hernieuwbare energiebronnen, vereist een betrouwbaar en goedkoop transmissie- en distributiesysteem (T&D) en marktfacilitering. Dit team biedt expertise aan belanghebbenden in de energiewaardeketen en houdt zich bezig met haalbaarheids- en sourcingstudies, technische ondersteuning voor o.a. investeerders, operationele ondersteuning, onafhankelijke engineeringdiensten, systeemtechniek en -integratie, technische benchmarks en technische due diligence en kwalificatie.

Welkom Robert en heel veel succes!

Vorige Volgende