Netbeheer Nederland

Vergelijk uitgangspunten II3050 en CES

In opdracht van Netbeheer Nederland gaat een groep van 4 trainees, werkzaam bij RVO, Arcadis en ISPT aan de slag. Ze beantwoorden de vraag in hoeverre de plannen die voortkomen uit de CES 1.0 binnen de paden van de scenario’s s van II3050 passen.

Een belangrijk opdracht aangezien afstemming tussen de Industrie en de Netbeheerders over de noodzakelijke infrastructuur van groot belang is om de transitie mogelijk te maken. De uitkomst van deze studie is input voor de volgende II3050 verkenning en de CES 2.0

 

Afstemming tussen plannen van Industrie en Netbeheerders is cruciaal

Rob Martens
Rob Martens Opdrachtgever namens Netbeheer Nederland
  • Projectleider Madeleine de Haan
    Een interessante en uitdagende opdracht om mee aan de slag te gaan.
    Projectleider Madeleine de Haan
Vorige Volgende