Politie

Zelfvoorzienende politiepanden in netcongestiegebieden

Als grootste werkgever van Nederland (65.000 fte) heeft de politie een belangrijke voorbeeldrol in onze maatschappij. Hoewel veiligheid als kerntaak van de politie altijd de prioriteit krijgt boven duurzaamheid, wordt waar mogelijk getracht om deze twee hand in hand te laten gaan. De politie heeft daarom een visie op duurzaamheid opgesteld.  Hieruit is de doelstelling voortgevloeid om in 2030 een CO2-reductie van 60% te bewerkstelligen ten opzichte van 1990. De politie staat voor een grote opgave in de energietransitie. De grootste CO2-reductie beoogt de politie binnen voer- en vaartuigen en huisvesting te behalen, door o.a. (een deel van) het wagenpark te elektrificeren en zelf energie op te wekken met zonnepanelen op de panden in eigen beheer.

Eén van de grootste uitdagingen in de energietransitie is netcongestie. In de context van de politie heeft dat onder andere gevolgen voor het terug leveren van zelf opgewekte elektriciteit en voor het aanleggen van laadpalen. De politie is daarom op zoek naar mogelijkheden om meer zelfvoorzienend te worden waarbij energie op locatie kan worden opgeslagen o.a. met behulp van accu’s. Een uitbreiding van de opslagmogelijkheden zorgt voor een grotere hoeveelheid energie die een politielocatie kan opwekken (zonnepanelen) en gebruiken (o.a. laadpalen voor elektrische voertuigen). Zelfvoorzienende panden in netcongestiegebieden vormen dus een goed voorbeeld waar veiligheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Dit leidt tot de volgende projectvraag voor het projectteam (zie foto): ‘Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van energieopslag en zelfvoorziening van politiegebouwen?’

Veiligheid en duurzaamheid hand in hand

Peter van der Linden
Peter van der Linden Teamchef Technisch Beheer
  • Projectleider Koen
    We gaan voor een integrale oplossing
    Projectleider Koen
Vorige Volgende