Gemeente Rotterdam

Warmte in de stad Rotterdam

De stad Rotterdam heeft voor 2050 de ambitie om haar CO2 uitstoot met 95% te verminderen. Een multidisciplinaire groep van trainees, werkzaam bij verschillende organisaties, gingen gedurende 13 vrijdagen uitzoeken in hoeverre dit realistisch is. De brede insteek was om een vraagstuk zowel technisch (duurzame energie bronnen, infrastructuur), financieel (investeringen) en bedrijfskundig (belangen) opzicht te bekijken. Onder duurzame energie bronnen dient aan alles te worden gedacht, zowel elektrisch (o.a. zon, wind) als thermisch (o.a. geothermie, aquathermie). Het gebied was beperkt tot Hart van Zuid.

Goede afbakening is leerpunt

Katelien van den Berge
Katelien van den Berge Opdrachtgever namens Gemeente Rotterdam
  • Trainee en projectleider Hessel Hulsbos
    We hebben keuzes leren maken
    Trainee en projectleider Hessel Hulsbos
Vorige Volgende