Dienst Justitiële Inrichtingen

Afval in de Bak!

In de duurzaamheidsagenda van de Rijksoverheid is een doelstelling opgenomen om maximaal 35 procent van het totale afval over te houden als restafval. Het percentage restafval van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in 2023 was met 78 procent ruim twee keer zo hoog als de doelstelling.

In opdracht van DJI voeren 5 jonge talenten daarom in de PI Dordrecht een onderzoek uit. De trainees gaan in gesprek met werknemers, afvalverwerkers, onderzoekbureaus maar ook met gedetineerden en zoeken naar kansen en mogelijkheden. Een leerzaam traject wat moet leiden tot praktische oplossingen met als doel circulair grondstoffenverbruik binnen alle gevangenissen te verhogen.

Slechts een deel van ons afval wordt gerecycled. dat moet beter!

Wolter van der Vlist
Wolter van der Vlist Manager team Duurzaamheid DJI
  • Projectleider Iris
    Trainees van Water, Bodem en Energietraineeship werken samen aan dit project.
    Projectleider Iris
Vorige Volgende