Wouter Homans – Provincie Overijssel
Projectleider

Wouter Homans – Provincie Overijssel

De Provincie Overijssel heeft in haar streven naar energieneutraliteit in 2050 een ambitieus programma opgesteld genaamd “Nieuwe Energie Overijssel”. Hierin staat het opwekken, transporteren, besparen en slim gebruiken van groengas, biomassa, duurzame elektriciteit en warmte centraal. Het programmateam Nieuwe Energie bestaat uit circa 25 mensen: projectleiders, programmaleiding en inhoudelijk experts (bijv. windenergie of geothermie). Het programma is erop gericht om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen.

Per September gaat Wouter Homans dit team versterken. Hij is net afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht waar hij de master Innovation Sciences heeft gevolgd. Wouter start als junior projectleider bio-energie. Bio-energie maakt een belangrijk deel uit van de Overijsselse duurzame energiemix. Daarnaast gaat Wouter voor een deel van zijn tijd aan de slag als projectleider grensoverschrijdende samenwerking energietransitie. Er liggen namelijk veel kansen in Europa die Wouter in nauwe samenwerking met het Expertiseteam Europa binnen de Provincie gaat verkennen.

Welkom bij het Nationaal Energietraineeship Wouter en heel veel succes in deze prachtige en uitdagende baan bij de Provincie Overijssel!

Vorige Volgende