Steven van der Plas – Gemeente Katwijk
Energie trainee

Steven van der Plas – Gemeente Katwijk

In Nederland moeten we in de toekomst anders omgaan met elektriciteit en warmte om steeds beter rekening te houden met het milieu. Per regio wordt onderzocht waar en hoe we het beste duurzame energie op land kunnen opwekken. Dit wordt ook wel de Regionale Energiestrategie (RES) genoemd. De gemeente Katwijk valt binnen de regio Holland Rijnland. Samen met 12 andere gemeenten, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, netbeheerder Liander en andere partijen wordt er gewerkt aan plannen om uiteindelijk in 2050 energieneutraal te zijn.

Naast aandacht voor duurzame opwek (wind en zon) helpt de gemeente via “de wijkaanpak” samen met de Energieambassadeurs en het Duurzaam Bouwloket, bewoners hun woning duurzaam te maken. Zo kunnen bewoners gas-, water- en lichtkosten besparen, hun woning comfortabeler maken, en iets doen voor het milieu. Er is al een wijkaanpak geweest in de Molenwijk, Frederiksoord en het centrum van Valkenburg. Bij deze projecten brengen ze gemeente, bedrijven, adviesbureaus en andere betrokken organisaties samen.

Per 1 juli start Steven van der Plas als trainee bij de gemeente Katwijk. Steven is een jong, ambitieus en maatschappelijk betrokken talent die recent zowel een master in Bestuurskunde als in Crisis- en Veiligheidsmanagement heeft behaald. Voor zijn masterscriptie Bestuurskunde heeft hij zich o.a. verdiept in de bestuurlijke aanpak van vier energieregio’s in Nederland. Hij heeft zich met name gericht op de voortgang van deze regio’s bij het maken van een Regionale Energiestrategie en naar de manier waarop de verschillende stakeholders betrokken worden bij dit proces.

 

 

Vorige Volgende