Jonne van Zeijl – Waterschap Drents Overijsselse Delta
Trainee

Jonne van Zeijl – Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zorgt voor voldoende en schoon water voor inwoners, boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. WDODelta wil  zorgvuldig om gaan met de omgeving waarin ze werkt. Zeker gezien de klimaatveranderingen, die grote invloed heeft op de waterhuishouding. Ze zet daarom actief in op nieuwe manieren om duurzaam te werken. WDODelta wil vanaf 2025 energieneutraal zijn en een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Jonne van Zeijl gaat per 19 juni WDODelta hierbij helpen. Hij is recent afgestudeerd aan de TU Delft waar hij de Master Sustainable Energy Technology heeft afgerond. Hij gaat o.a. aan de slag met zon- en windenergie, energie uit (riool)water en uit biomassa zoals maaisel, de inzet van waterstof en pure zuurstof in het zuiveringsproces en het balanceren van vraag en aanbod.

We wensen Jonne heel veel succes toe en zijn erg blij met zijn komst bij het Nationaal Energietraineeship!

Vorige Volgende