Marsha Wagner
Programmadirecteur Human Capital Agenda - Topsector Energie Marsha Wagner

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. Wij helpen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst. Deze energietransitie creëert o.a. nieuwe banen op hbo- en wo-niveau. Om een bijdrage te leveren aan de krapte op de arbeidsmarkt, stimuleert de Topsector initiatieven zoals het Nationaal Energietraineeship.”

“Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame economie. Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten nodig. Tegelijk gaan banen in de traditionele industrieën misschien verloren. Ook verandert veel bestaand werk. Daardoor is het nodig dat de mensen die daar werken zich ontwikkelen, en dat ook de technieken en de werkprocessen die zij toepassen meegroeien. De Topsector Energie gaat voor een innovatiegedreven energietransitie door learning communities aan te jagen. Dit zijn publiek-private samenwerking die rondom Klimaatopgave leren, werken en innoveren in onderlinge verbinding met elkaar organiseren.”


Terug naar overzicht