Sanne Akerboom
Assistant Professor of Law and Politics of the Energy Transition - Utrecht University

Sanne Akerboom

Sanne Akerboom doet sinds 2010 onderzoek naar de energietransitie. Ze is politicoloog en jurist en is gepromoveerd op een interdisciplinair proefschrift over burgerparticipatie in overheidsbesluitvorming voor klimaat- en energiebeleid. Als gastspreker van het Nationaal Energietraineeship gaat ze in gesprek met onze trainees over draagvlak en democratie in relatie tot de klimaat- en energietransitie.

Vorige