Martijn Broekhof
Head of Unit Climate & Energy - VNCI

Martijn Broekhof

De Nederlandse Industrie speelt een belangrijke rol in onze economie. Ze produceert producten die we allemaal iedere dag gebruiken. Echter de productie daarvan heeft impact op ons milieu. De industrie is een grootverbruiker van elektriciteit maar vooral van gas. Ze staat voor de uitdaging om haar productieprocessen te verduurzamen. Hoe? Wat is de impact hiervan op de concurrentiepositie?

Onze gastspreker Martijn Broekhof neemt onze trainees mee in zijn wereld. Hij bespreekt hoe hij vanuit zijn rol binnen VNCI een evenwicht moet vinden tussen klimaatactie, koolstofarme opschaling, technische innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen, en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de industrie en beleidszekerheid te waarborgen om realistische transitiepaden te bieden. Een mooie gelegenheid voor onze trainees om vragen te stellen en begrip en inzicht te krijgen in de vraagstukken die spelen bij de Industrie.

De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is de brancheorganisatie voor de chemische industrie in Nederland. In de chemische industrie werken 45.000 medewerkers bij 390 bedrijven.

De chemische industrie wil inzetten op samenwerking en innovatie om het klimaatprobleem op te lossen, werken aan een betere verbinding met de samenleving én onverminderd investeren in veiligheid en een gezond leefmilieu. Op het gebied van duurzaamheid en veiligheid loopt de Nederlandse chemische industrie voorop. Centraal staat de transitie naar een CO2-arme en circulaire economie.

Vorige Volgende