Jakoba van der Mei
Investment Manager | Fondsmanager Duurzaam MKB Fonds

Jakoba van der Mei

De Nederlandse Bank ziet de energietransitie als een van de belangrijkste langetermijnuitdagingen voor de Nederlandse economie. Financiële instellingen hebben investeringsportefeuilles die zowel afhankelijk zijn van, als invloed hebben op de klimaat en energietransitie.

Onze gastspreker Jakoba van der Mei is als Investment Manager werkzaam voor StartGreen Capital. Een multi-fondsbeheerder met crowdfunding platform die een katalysator wil zijn van vooruitgang door de financiering van grote maatschappelijke thema’s zoals de energietransitie, diversiteit en circulariteit. Jakoba gaat met onze trainees in gesprek over de risico’s en kansen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Vorige Volgende