Charles Aangenendt
Ministerie van BZK - Directie Ruimtelijke Ordening

Charles Aangenendt

Onze gastspreker Charles Aangenendt werkt samen met collega’s en andere partijen aan een mooier en leefbaarder Nederland. Vanuit zijn rol binnen het Ministerie van BZK  in de directie Ruimtelijke Ordening werkt hij o.a. aan het programma ONS Landschap dat de Ontwikkeling van Nationale Strategie beoogt; een strategie die past in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daarin werkt hij met partners in het Groene Hart een aanpak voor samenhangend ruimtelijk beleid uit dat bestendig is op lange termijn. De uitdaging is om ontwikkelingen in o.m. de landbouw, wonen, duurzame energie te laten samengaan met een betere leefomgeving. Met Provincies en rijkspartners bekijkt hij hoe om te gaan met “verloodsing” en het landschap. Hoe Economie en landschap samen kunnen gaan. Als gastspreker zal hij zijn ervaring met onze trainees delen en hen informeren over de discussies die in de praktijk plaatsvinden en de uitdagingen waar we met elkaar een oplossing voor moeten vinden.

Vorige Volgende