Pieter Minnee – POM
Kwartiermaker Energietransitie

Pieter Minnee – POM

Pieter Minnee is een gedreven jong talent. Hij is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij de Master Operations and Supply Chain management heeft behaald. Tijdens zijn studie heeft hij zich o.a. bezig gehouden met de waterstofbackbone in Delfzijl en de vraag hoe de interne waterstof markt te koppelen met de externe elektriciteitsmarkt. Daarvoor heeft hij business cases en verschillende scenario’s opgesteld.

Als Kwartiermaker Energietransitie gaat Pieter aan de slag te gaan met energiebesparing, duurzame opwek en collectieve projecten in de regio. Hij zoekt naar  kansen voor verduurzaming in het bedrijf, het bedrijfspand of de bedrijfsomgeving. Hij zal dit doen in nauwe samenwerking met de Gemeente, de lokale Rabobanken en POM.

Vorige Volgende