Blog: Vraag het aan ChatGPT

Blog & nieuws

Blog: Vraag het aan ChatGPT

Op zoek naar inspiratie voor dit blog besloot ik een experiment te doen. Voor het eerst heb ik ChatGPT gebruikt en onderstaande 3 actuele vragen gesteld.

1. Waarom is een systeemverandering, zoals de energietransitie, zo lastig te realiseren?
-Technologische uitdagingen: De overgang naar hernieuwbare energiebronnen vereist de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën op grote schaal. Technologische beperkingen en de kosten van nieuwe technologieën kunnen de implementatie vertragen.
-Belangen van belanghebbenden: De energiesector is complex en omvat verschillende belanghebbenden, zoals energiebedrijven, olie- en gasproducenten, netbeheerders en consumenten. Het omgaan met weerstand van belanghebbenden die mogelijk hun huidige machtspositie of winstgevendheid bedreigd zien, kan het proces bemoeilijken.
-Infrastructuur en netwerkafhankelijkheid: Het huidige energiesysteem is gebaseerd op een uitgebreide infrastructuur voor de productie, distributie en levering van energie. Het integreren van grootschalige hernieuwbare energiebronnen in het bestaande netwerk kan technische uitdagingen met zich meebrengen.
-Gedragsverandering: De energietransitie vereist ook gedragsverandering van individuen en gemeenschappen. Dit kan moeilijk zijn omdat het de gewoonten, attitudes en percepties van mensen beïnvloedt.

2. Wat vinden jonge mensen belangrijk in hun werk?
-Ontwikkelingsmogelijkheden: Jonge mensen willen zich graag blijven ontwikkelen en groeien in hun loopbaan. Ze zijn op zoek naar werkgevers die mogelijkheden bieden voor training, opleiding en professionele groei. Mentorschap, coaching en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren worden vaak gewaardeerd.
-Betekenisvol werk: Jonge mensen willen vaak werk doen dat betekenisvol is en bijdraagt aan een groter doel. Ze zoeken naar organisaties en functies waarin ze het gevoel hebben dat ze een positieve impact kunnen hebben op de samenleving, het milieu of andere mensen.
-Flexibiliteit en autonomie: Jonge mensen waarderen vaak een zekere mate van autonomie en vrijheid in hun werk. Ze willen de mogelijkheid hebben om zelfstandig te werken, hun eigen ideeën en initiatieven te kunnen ontplooien en inspraak te hebben in besluitvormingsprocessen.

3. Waarom werken er relatief weinig jonge mensen bij gemeenten en provincies?
-Concurrentie met andere werkgevers: Jonge mensen hebben vaak meer keuzemogelijkheden als het gaat om werkgevers. Ze kunnen aantrekkelijke aanbiedingen ontvangen van bedrijven in de private sector, non-profitorganisaties of zelfs internationale organisaties.
-Beperkte loopbaanontwikkeling: Jonge mensen, vooral degenen die snel vooruitgang willen boeken, kunnen zich aangetrokken voelen tot sectoren waar ze sneller kunnen groeien en hogere posities kunnen bereiken.
-Perceptie van complexiteit en bureaucratie: Overheidsorganisaties worden soms geassocieerd met complexiteit en bureaucratie, wat jonge mensen kan ontmoedigen om voor dergelijke instellingen te werken.

Mijn conclusie:

Ik ben onder de indruk van de snelheid en het gemak van Chat GPT. Het zet me aan het denken over toepassingen. De antwoorden zijn duidelijk en voorspelbaar. Dagelijks lees en hoor ik over het grote tekort aan menskracht onder andere bij overheden. Menskracht die zo hard nodig is om de energietransitie tot stand te brengen. Overheden zouden zich meer kunnen aansluiten bij succesvolle initiatieven in de markt en daarmee aantrekkelijker worden voor jonge starters. Het Nationaal Energietraineeship is hier een prachtig voorbeeld van. Het sluit naadloos aan bij wat jonge mensen willen. Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Er is ruimte voor inhoudelijk verbreding en verdieping en het brengt jonge mensen, werkzaam bij verschillende organisaties, bijeen tot een groot netwerk.

 

 

Blog & nieuws Uitgelicht
Start projectperiode mei t/m oktober 31 mei 2024
Het Nationaal Energietraineeship selecteert en ontwikkelt een netwerk van jonge toptalenten. Een belangrijk onderdeel van… lees meer
Trainees in gesprek met Ministerie EZK over Kernenergie in Nederland. 25 mei 2024
Kernenergie wordt in het Nationaal Programma Energiesysteem genoemd als onderdeel van een duurzaam energiesysteem in… lees meer
Innovatie en samenwerking sleutel tot succes voor Connectr 7 mei 2024
Innovatie en samenwerking is nodig om de materiaal- en energietransitie voor elkaar te krijgen. Dat… lees meer
Indrukwekkende excursie bij AVR Duiven 30 april 2024
Dank aan Hans Wassenaar van AVR voor de indrukwekkende en leerzame rondleiding en presentatie over… lees meer
Op bezoek bij: Waterschap Brabantse Delta 25 april 2024
Vandaag biedt kennisinstituut Deltares demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Deltacommissaris Co Verdaas… lees meer