De energietransitie

De energietransitie is een complexe opgave. Het is een technisch, economisch, sociaal, juridisch, en ruimtelijk vraagstuk waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn.

Het bereiken van de klimaatdoelen in 2050 vereist ingrijpende systeemveranderingen in de energiesector, de gebouwde omgeving, de industrie, de landbouw en de mobiliteit.

Er is behoefte aan een integrale aanpak. Daarom selecteert en ontwikkelt het Nationaal Energietraineeship voor en samen met de markt een hecht netwerk van jonge professionals, die over grenzen van organisaties heen kunnen kijken.