Terugblik op Springtij 2021

Blog & nieuws

Terugblik op Springtij 2021

Na drie dagen Springtij zit ik op de veerboot terug naar Harlingen als ik dit blog schrijf. Mijn hoofd zit vol van alle indrukken. Ik heb geluisterd en gekeken, ik heb bijgepraat met bekenden en veel nieuwe mensen ontmoet. Voor het eerst na bijna twee jaar weer eens heerlijk gedanst!

Verbinding

Dit jaar werd ons een spiegel voorgehouden. We moeten in verbinding blijven met elkaar, de woorden inclusiviteit en polarisatie hebben betekenis gekregen voor mij. Er is gesproken over energiearmoede, ecosystemen en ecocide law.

Vier jaar geleden kwam ik voor het eerst op Springtij en zag daar hoe alle organisaties, die vorm en inhoud moeten geven aan het Klimaatakkoord, met elkaar in gesprek gingen. Allemaal doordrongen van de noodzaak om Nederland te verduurzamen. Mij werd toen gevraagd wat mijn bijdrage en commitment was. Voor mij was dit de aanleiding om te starten met het Nationaal Energietraineeship.

Leiderschap

De complexiteit van de opgave waar we als samenleving voor staan is enorm. Het is een technisch, economisch, sociaal, juridisch en ruimtelijk vraagstuk waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Het bereiken van de klimaatdoelen in 2050 vereist ingrijpende systeemveranderingen in de energiesector, de gebouwde omgeving, de industrie, de landbouw en de mobiliteit. Er is behoefte aan een integrale aanpak en heel veel samenwerking. Dit vereist leiderschap, het vermogen om verder te kijken dan je eigen belang en eigen organisatie. Het Nationaal Energietraineeship zorgt voor kwalitatief hoogopgeleide en getrainde professionals die de transitie gaan realiseren. Het traineeship stoomt ze klaar tot integrale denkers, die actief samenwerken en één groot hecht netwerk vormen. Dit leidt tot synergie in de gehele keten, binnen en tussen branches, regionale spelers en organisaties. Dankzij dit hechte netwerk van jonge talenten, dat ieder jaar verder groeit, ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en verrassende oplossingen voor een duurzame toekomst.

Advies voor volgend jaar

We naderen ondertussen Harlingen. Ik kijk om me heen naar het prachtige Wad en besef me dat ik ook iets belangrijk heb gemist de afgelopen dagen. Iedere vrijdag voed ik me met de energie en de enorme drive van jonge talenten die ons traineeship volgen. Ze zijn positief, ze denken in kansen en werken dagelijks hard aan concrete oplossingen. Springtij zou ook een platform kunnen zijn voor ondernemers, innovators en entrepreneurs die het verschil maken. Toon aan iedereen wat er allemaal al gebeurt, informeer ons over de mooie innovaties en deel de successen die overal al te vinden zijn. Inspireer ons met successen die bijdragen aan een Duurzamer Nederland. Dat geeft hoop en zet aan tot concrete acties want er wordt al meer dan genoeg gepraat.

Blog & nieuws Uitgelicht
Excursie: Windunie en TenneT 10 november 2023
Op vrijdag 10 november waren we met alle trainees op bezoek bij Windunie. Tijdens dit… lees meer
Gastcollege – Jan Willem Zwang 4 november 2023
Jan Willem werkt samen met een netwerk aan ervaren energieconsultants. Samen geven zij invulling aan… lees meer
Excursie lichting 24 & 25 – Tata Steel 27 oktober 2023
Op vrijdag 27 oktober waren we te gast bij Tata Steel Nederland voor een indrukwekkende… lees meer
Nieuwe groep trainees van start 14 oktober 2023
We zijn super trots dat er weer een nieuwe groep jonge talenten is gestart. Deze… lees meer
Gastspreker: Nationaal Plan Energiesysteem 14 oktober 2023
Op vrijdag 13 oktober waren we te gast bij RVO in Den Haag. Onze energietrainees… lees meer