Terugblik op Springtij 2021

Blog & nieuws

Terugblik op Springtij 2021

Na drie dagen Springtij zit ik op de veerboot terug naar Harlingen als ik dit blog schrijf. Mijn hoofd zit vol van alle indrukken. Ik heb geluisterd en gekeken, ik heb bijgepraat met bekenden en veel nieuwe mensen ontmoet. Voor het eerst na bijna twee jaar weer eens heerlijk gedanst!

Verbinding

Dit jaar werd ons een spiegel voorgehouden. We moeten in verbinding blijven met elkaar, de woorden inclusiviteit en polarisatie hebben betekenis gekregen voor mij. Er is gesproken over energiearmoede, ecosystemen en ecocide law.

Vier jaar geleden kwam ik voor het eerst op Springtij en zag daar hoe alle organisaties, die vorm en inhoud moeten geven aan het Klimaatakkoord, met elkaar in gesprek gingen. Allemaal doordrongen van de noodzaak om Nederland te verduurzamen. Mij werd toen gevraagd wat mijn bijdrage en commitment was. Voor mij was dit de aanleiding om te starten met het Nationaal Energietraineeship.

Leiderschap

De complexiteit van de opgave waar we als samenleving voor staan is enorm. Het is een technisch, economisch, sociaal, juridisch en ruimtelijk vraagstuk waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Het bereiken van de klimaatdoelen in 2050 vereist ingrijpende systeemveranderingen in de energiesector, de gebouwde omgeving, de industrie, de landbouw en de mobiliteit. Er is behoefte aan een integrale aanpak en heel veel samenwerking. Dit vereist leiderschap, het vermogen om verder te kijken dan je eigen belang en eigen organisatie. Het Nationaal Energietraineeship zorgt voor kwalitatief hoogopgeleide en getrainde professionals die de transitie gaan realiseren. Het traineeship stoomt ze klaar tot integrale denkers, die actief samenwerken en één groot hecht netwerk vormen. Dit leidt tot synergie in de gehele keten, binnen en tussen branches, regionale spelers en organisaties. Dankzij dit hechte netwerk van jonge talenten, dat ieder jaar verder groeit, ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en verrassende oplossingen voor een duurzame toekomst.

Advies voor volgend jaar

We naderen ondertussen Harlingen. Ik kijk om me heen naar het prachtige Wad en besef me dat ik ook iets belangrijk heb gemist de afgelopen dagen. Iedere vrijdag voed ik me met de energie en de enorme drive van jonge talenten die ons traineeship volgen. Ze zijn positief, ze denken in kansen en werken dagelijks hard aan concrete oplossingen. Springtij zou ook een platform kunnen zijn voor ondernemers, innovators en entrepreneurs die het verschil maken. Toon aan iedereen wat er allemaal al gebeurt, informeer ons over de mooie innovaties en deel de successen die overal al te vinden zijn. Inspireer ons met successen die bijdragen aan een Duurzamer Nederland. Dat geeft hoop en zet aan tot concrete acties want er wordt al meer dan genoeg gepraat.

Blog & nieuws Uitgelicht
Innovatie en samenwerking sleutel tot succes voor Connectr 7 mei 2024
Innovatie en samenwerking is nodig om de materiaal- en energietransitie voor elkaar te krijgen. Dat… lees meer
Indrukwekkende excursie bij AVR Duiven 30 april 2024
Dank aan Hans Wassenaar van AVR voor de indrukwekkende en leerzame rondleiding en presentatie over… lees meer
Op bezoek bij: Waterschap Brabantse Delta 25 april 2024
Vandaag biedt kennisinstituut Deltares demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Deltacommissaris Co Verdaas… lees meer
Nieuwe groep trainees gestart 15 april 2024
Op vrijdag 12 april kwam een nieuwe groep jonge talenten voor het eerst bij elkaar.… lees meer
Diederik Samsom inspireert trainees 7 april 2024
Van 2019 tot 2024 was Diederik Samsom kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans en diens opvolger… lees meer