Organisaties

Uw Project

Als deelnemende organisatie krijgt u de unieke mogelijkheid om een groep van 4 tot 5 talentvolle trainees in te zetten op uw eigen project. Gedurende 13 weken werkt deze groep trainees, met een verscheidenheid aan studies als achtergrond, één dag per week aan uw project.
Uw organisatie is de opdrachtgever en wij denken graag met u mee, bijvoorbeeld over de scope van het project, de haalbaarheid en de impact op de energietransitie. Daarnaast begeleiden en coachen wij de groep trainees gedurende de projectperiode, waarbij het accent ligt op projectmanagement, samenwerking en natuurlijk het behalen van het beoogde projectresultaat.
Gedurende het tweejarige traineeship werkt een trainee in wisselende groepssamenstelling naast uw opdracht, aan nog drie projecten bij andere organisaties. De trainees leren op deze manier over grenzen kijken, grenzen van organisaties, grenzen van rollen en functies, hun eigen grenzen. Tegelijkertijd bouwen ze, door deze integrale aanpak, samen met u aan een netwerk over de gehele keten van de energietransitie.
Aan het einde van een projectperiode presenteren alle projectteams de resultaten aan elkaar, aan u, uw organisatie en de overige deelnemende organisaties.

uw Projecten 2021
Bax & Company: opschalen van een innovatie Bax & Company Opschalen van een warmte-innovatie
In opdracht van Bax & Company helpen 4 trainees een veelbelovende innovatie op het gebied warmte opslag. Er zijn veel innovaties nodig om de Energietransitie mogelijk te maken maar hoe te komen van een eerste… lees meer
Netbeheer Nederland: afstemming plannen van Netbeheerders en Industrie Netbeheer Nederland Vergelijk uitgangspunten II3050 en CES
In opdracht van Netbeheer Nederland gaat een groep van 4 trainees, werkzaam bij RVO, Arcadis en ISPT aan de slag. Ze beantwoorden de vraag in hoeverre de plannen die voortkomen uit de CES 1.0 binnen… lees meer
Heijmans Energie: route naar nieuwe proposities Heijmans Energie Integrale inzet duurzame energiesystemen
In opdracht van Heijmans Energie gaat een groep van 4 trainees, werkzaam bij Arcadis, Fudura en het Platform Ondernemend Meijerijstad, aan de slag. Ze gaan, voortbouwend op bestaande producten (laadpalen, zonnepanelen, wko, opslag e.d.), op… lees meer
Provincie Zuid Holland: Onderzoek naar warmte opslag in woonwijk Provincie Zuid Holland Seizoensopslag van warmte voor 1000 woningen
In 2030 is 20% van de woningen aardgasvrij en  nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij en energieneutraal opgeleverd. Dat zijn de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord. We willen dat onze verwarming betaalbaar en betrouwbaar blijft. Daarom… lees meer
Energiepartner: Energy as a Service Energiepartners Onderzoek naar Energy Service Company
Energiepartners ziet in de dagelijkse praktijk dat er nog veel  energie bespaard kan worden bij veel van hun klanten. Veel organisaties laten simpelweg kansen op energiebesparing onbenut doordat ze andere prioriteiten, een gebrek aan tijd… lees meer
Gasunie: impact Dunkelflaute op leveringszekerheid Gasunie Impact van weer op de energietransitie
In opdracht van Gasunie werken 4 energietrainees werkzaam bij verschillende organisaties aan de vraag wat de impact is van specifieke weersituaties zoals de Dunkelflaute op de energietransitie. Was is de impact op (piek)vraag en aanbod… lees meer
RVO: Integrale benadering duurzame mobiliteit in Amsterdam RVO Integrale benadering duurzame mobiliteit in Amsterdam
In opdracht van RVO is een groep van 4 trainees, werkzaam bij RVO, Heijmans Energie, Platform Ondernemend Meijerijstad en Bax & Company, aan de slag gegaan. Ze gaan zich bezighouden met het verduurzamen van de… lees meer
VNCI: Een grens aan uitstoot VNCI Een grens aan uitstoot
De Europese Unie komt in 2021 met een voorstel voor een Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Doel is te zorgen dat Europese bedrijven die investeren in verduurzaming ondanks hogere klimaatkosten kunnen blijven concurreren met buitenlandse… lees meer
Project DNV GL DNV GL Waterstof
Een enthousiaste groep trainees werkzaam bij verschillenden organisaties gaan in opdracht van DNV GL  aan de slag. De opdracht heeft betrekking op de potentiële marktprijs van waterstof, beredeneerd vanuit de kosten van alternatieve technologieën. Waar… lees meer
RVO: Cable Pooling en lokale directe opslag RVO Cable Pooling en lokale directe opslag
In opdracht van RVO gaat een groep trainees aan de slag met een uitdagende opdracht. RVO wil, met het oog op beperkte aansluitcapaciteit op het elektriciteitsnet, het gebruik van de technieken als ‘Cable Pooling’ en… lees meer
uw Projecten 2020
ISPT: Digitalisatie en CO2 reductie gaan hand in hand ISPT Digitalisatie en CO2 reductie gaan hand in hand
Het ISPT is het toonaangevende instituut voor open innovatie in de procesindustrie. Centraal staat de transitie naar een CO2-neutrale, circulaire economie in 2050. In opdracht van ISPT ging een groep van 4 trainees, werkzaam bij… lees meer
Gemeente Rotterdam: Warmte in de stad Rotterdam Gemeente Rotterdam Warmte in de stad Rotterdam
De stad Rotterdam heeft voor 2050 de ambitie om haar CO2 uitstoot met 95% te verminderen. Een multidisciplinaire groep van trainees, werkzaam bij verschillende organisaties, gingen gedurende 13 vrijdagen uitzoeken in hoeverre dit realistisch is.… lees meer
Fudura: Verduurzamen tijdelijke energievoorziening Fudura Verduurzamen tijdelijke energievoorziening
Bouwplaatsen, evenementen en festivals, vragen om een tijdelijke energie voorziening. Ook deze tijdelijk voorziening heeft een effect op het klimaat. In opdracht van Fudura is een groep trainees (werkzaam bij Fudura, Arcadis, DNV GL, Netbeheer… lees meer
Arcadis: Versnellen, verslimmen en verbeteren van het planvormingsproces Arcadis Versnellen, verslimmen en verbeteren van het planvormingsproces
Hoe kan Arcadis de planvorming (verkenningen, haalbaarheidsstudies en planproducten) voor netbeheerders zoals TenneT versnellen, verslimmen en verbeteren?  Dat was de uitdagende opdracht voor een groep van 5 trainees werkzaam bij Fudura, DNV GL, Arcadis en… lees meer