Maryse Eindhoven – Gemeente Oosterhout
Energie trainee

Maryse Eindhoven – Gemeente Oosterhout

Maryse is een echte doorzetter die recent de master Bestuur en Organisatiewetenschap (richting communicatie, beleid en management) heeft afgerond aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor heeft ze o.a. de Bachelor Kunst en Economie (evenement management) gevolgd. Ze is zeer geïnteresseerd in bestuurlijk complexe maatschappelijke opgaven zoals de regionale energiestrategieën en de transitievisie warmte. Ze wil haar kennis graag inzetten en ontwikkelen en zich specifiek richten op het aspect Communicatie.

Maryse gaat aan de slag bij de gemeente Oosterhout. Deze gemeente werkt actief samen met stakeholders aan een RES en moet de transitievisie warmte de komende jaren concreet gaan vertalen naar wijkuitvoeringsplannen. Maryse zal in nauwe samenwerking met o.a. de  woningbouwcorporatie een belangrijke rol gaan spelen in de communicatiestrategie die daaraan vooraf gaat.

We wensen Maryse heel veel succes toe!

 

Vorige Volgende