Over ons

Onze gastsprekers

Traineedagen worden regelmatig afgesloten met een inspirerende gastspreker, een expert werkzaam binnen de energietransitie die zijn of haar ervaringen deelt met de trainees. De gastlessen zijn zo samengesteld dat de trainees afwisselend inhoudelijk geïnformeerd worden, over nieuwe ontwikkelingen en technieken, of ze leren verbanden zien tussen energievraagstukken over de gehele keten. Ook weten onze gastsprekers de trainees te triggeren, inspireren en te verbazen door eenzelfde vraagstuk vanuit meerdere perspectieven te belichten. Elke gastspreker vergroot het netwerk van de trainees. Want al onze gastsprekers staan achter de integrale aanpak en zijn graag onderdeel van ons, uw en jouw netwerk.
Hieronder een greep uit onze gastlessen.

Eloy Schoorl
Senior projectleader Energy Storage Eloy Schoorl Amerika heeft Tesla, wij hebben Alfen. Dit oer-Hollandse bedrijf ging in maart 2018 naar de beurs en groeit sindsdien explosief. Met transformatorstations, energieopslagsystemen, laadpalen voor elektrische auto’s en een diversiteit aan andere producten en diensten,… - lees meer
Jakoba van der Mei
Investment Manager | Fondsmanager Duurzaam MKB Fonds Jakoba van der Mei De Nederlandse Bank ziet de energietransitie als een van de belangrijkste langetermijnuitdagingen voor de Nederlandse economie. Financiële instellingen hebben investeringsportefeuilles die zowel afhankelijk zijn van, als invloed hebben op de klimaat en energietransitie. Onze gastspreker… - lees meer
Roel van Ooij
Renewable Energy Consultant at Pondera Roel van Ooij In het Klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land in 2030 te produceren. Windenergie is nodig om de Nederlandse doelstellingen voor de groei in duurzame energie en… - lees meer
Martijn Broekhof
Head of Unit Climate & Energy - VNCI Martijn Broekhof De Nederlandse Industrie speelt een belangrijke rol in onze economie. Ze produceert producten die we allemaal iedere dag gebruiken. Echter de productie daarvan heeft impact op ons milieu. De industrie is een grootverbruiker van elektriciteit… - lees meer
Edwin Edelenbos
Manager Strategie - Netbeheer Nederland Edwin Edelenbos Betrouwbare energienetten vormen de sleutel voor een succesvolle energietransitie. Netbeheerders moeten daarom tijdig fundamentele keuzes maken voor het energiesysteem van de toekomst. Het opstellen van scenario’s helpt daarbij. Edwin Edelenbos is onze gastspreker en werkzaam… - lees meer
Daiana Piva
Program Manager Energy Transition - NS (Dutch Railways) Daiana Piva Een mobiele, bereikbare samenleving draagt bij aan een gezonde en levendige economie. Reizen per trein is beter voor het milieu dan veel andere vormen van vervoer. Bovendien verbindt het mensen en zorgt het voor sociaal… - lees meer
Jelle Postma
Senior Projectmanager Jelle Postma Hoe krijgt duurzaamheid en de energietransitie in de dagelijkse praktijk een plek bij het maken van ruimtelijke plannen?  Hoe benut je de kans om in de vroegste fase van een project uitgangspunten te formuleren en… - lees meer
Mark Hulsbos
PhD candidate at Eindhoven University of Technology Mark Hulsbos IJzerbrandstof is een veelbelovende CO2-vrije, herbruikbare, veilige, compact en makkelijk vervoerbare energiedrager. Is de toepassing van ijzerbrandstof een duurzaam alternatief voor de industrie en elektriciteitscentrales? Onze gastspreker Mark Hulsbos is na het afronden van de Master… - lees meer
Huub Lavooij & Leen Berke
Partner - DELTA21 Huub Lavooij & Leen Berke Het idee van Delta21 is een toekomstbestendige oplossing voor de zuidwestelijke delta. Een oplossing voor zowel Waterveiligheid, Energieopslag & Natuurherstel. Het hart van DELTA21 is een opslagbekken (Energie-opslagmeer) van 20 km2, waar met behulp van… - lees meer
Nick Ooms
Business Development Manager Energy Transition - Arcadis Nick Ooms Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Samenwerking is essentieel om waterstof succesvol in te kunnen zetten om bijvoorbeeld bij te dragen aan: CO2-reductie in de industrie, e-fuels voor vliegtuigen en gebruik in… - lees meer
Joris Berkhout
Partner - Quintel Intelligence Joris Berkhout Sinds het klimaatakkoord van Parijs worden in hoog tempo plannen gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In die plannen is een grote rol weggelegd voor het verduurzamen van de energievoorziening. Die energievoorziening… - lees meer
Bernard Westen
Stakeholdermanager/omgevingsmanager - Van Oord Bernard Westen Omgevingsmanagement is een cruciaal instrument om de energietransitie te realiseren aangezien de transitie naar duurzame en schone vormen van energieopwekking, -transport en –opslag een grote impact zal hebben op de omgeving waar deze plaatsvindt. Onze… - lees meer
Marco van Schaik
Adviseur energie en water - Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) Marco van Schaik Waterbeheerders worden merkbaar geconfronteerd met de negatieve effecten van klimaatverandering en hebben daarom groot belang bij de transitie naar schone energie. Zij willen (en kunnen) aan deze transitie bijdragen door voortdurend op zoek te gaan… - lees meer
Marco Bijkerk
Manager Innovative Technologies, New Business Development - Remeha Marco Bijkerk We werken met elkaar toe naar een CO2-arme maatschappij in 2050. Dat gaat ons allemaal raken. Het beleid van de overheid is erop gericht dat alle huizen “van het aardgas af” gaan. Onze gastspreker, Marco… - lees meer
Jeffrey Bartels
Directeur at Edmij BV Jeffrey Bartels De energiesector verandert. Ondernemers spelen in op nieuwe kansen en de interessante businessmodellen die hierdoor ontstaan. Jeffrey Bartels, directeur van Edmij, neemt onze trainees mee in de wereld van aggregators. Hij benadrukt het enorme belang… - lees meer
Sanne Akerboom
Assistant Professor of Law and Politics of the Energy Transition - Utrecht University Sanne Akerboom Sanne Akerboom doet sinds 2010 onderzoek naar de energietransitie. Ze is politicoloog en jurist en is gepromoveerd op een interdisciplinair proefschrift over burgerparticipatie in overheidsbesluitvorming voor klimaat- en energiebeleid. Als gastspreker van het Nationaal Energietraineeship… - lees meer