Over ons

Onze gastsprekers

Traineedagen worden regelmatig afgesloten met een inspirerende gastspreker, een expert werkzaam binnen de energietransitie die zijn of haar ervaringen deelt met de trainees. De gastlessen zijn zo samengesteld dat de trainees afwisselend inhoudelijk geïnformeerd worden, over nieuwe ontwikkelingen en technieken, of ze leren verbanden zien tussen energievraagstukken over de gehele keten. Ook weten onze gastsprekers de trainees te triggeren, inspireren en te verbazen door eenzelfde vraagstuk vanuit meerdere perspectieven te belichten. Elke gastspreker vergroot het netwerk van de trainees. Want al onze gastsprekers staan achter de integrale aanpak en zijn graag onderdeel van ons, uw en jouw netwerk.
Hieronder een greep uit onze gastlessen.

Diederik Samsom
Columnist Diederik Samsom Van 2019 tot 2024 was Diederik Samsom kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans en diens opvolger Wopke Hoekstra en mede verantwoordelijk voor de Green Deal. - lees meer
Jan Willem Zwang – Stratergy
Energy trendwatcher Jan Willem Zwang – Stratergy Jan Willem Zwang is een ervaren ondernemer die meer dan twintig jaar actief is in de energiemarkt. Jan Willem heeft als interimmer en consultant in verschillende rollen voor diverse energie- en afvalbedrijven gewerkt voordat hij in… - lees meer
Saskia van den Muijsenberg- BiomimicryNL
Director, Co-founder BiomimicryNL Saskia van den Muijsenberg- BiomimicryNL Saskia van den Muijsenberg brengt onze trainees is contact met de wetenschap en de kunst van het imiteren van de beste biologische ideeën. Kan dit onze trainees inspireren? Geeft dit richting en helpt het bij… - lees meer
Matthijs Verhiel – Krachtwerk
Co-founder Krachtwerk Matthijs Verhiel – Krachtwerk In het Klimaatakkoord is afgesproken dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe personenauto’s zero emissie zijn. Daarbij gaat het om batterij elektrisch en waterstof elektrisch. De ontwikkelingen gaan snel! Nederland telde in mei 2022 ongeveer 270.000… - lees meer
Bouwe de Boer – Gemeente Leeuwarden
projectleider fossylfrij Fryslân. Bouwe de Boer – Gemeente Leeuwarden Burgers, bedrijven, overheden allemaal hebben ze het beste voor met de wereld en de meeste mensen deugen maar hoe krijg je in de praktijk nu zaken in beweging? Wij willen dat onze trainees leren van… - lees meer
Henri Bontenbal
Lid van de CDA-Tweede Kamerfractie, portefeuille klimaat & energie Henri Bontenbal De rijksoverheid speelt een hele belangrijke rol in de energietransitie. Het kabinet zet in op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie en stuurt aan op de bouw van 2 kerncentrales. Er… - lees meer
Coby van der Linde
Directeur van het Clingendael International Energy Programme Coby van der Linde De gaswinning in Groningen zal gaan stoppen. Europa is afhankelijk van Rusland voor de import van gas en iedereen ziet de afgelopen maanden de gasrekening stijgen.  Gas is meer dan economie of ecologie, het is… - lees meer
Bas van den Akker
strategisch beleidsadviseur circulariteit en duurzaamheid Bas van den Akker Bas van den Akker, strategisch beleidsadviseur circulariteit en duurzaamheid bij gemeente Venlo, ziet de energietransitie niet als een technisch vraagstuk maar vooral als een transitievraagstuk. Hij heeft ruim 28 jaar ervaring in (gedrags)veranderingsprocessen en benut… - lees meer
Leonie van den Beuken
Program Director Amsterdam Smart City Leonie van den Beuken De regio Amsterdam wordt steeds drukker en ondervindt de gevolgen van klimaatverandering en vervuiling. De vraag is dan ook hoe Amsterdam in de toekomst leefbaar blijft. Amsterdam Smart City is een innovatieplatform waar bedrijven, kennisinstellingen,… - lees meer
Jos Cozijnsen
Carbon Specialist and Strategic Consulting Attorney at Climate Neutral Group Jos Cozijnsen Jos Cozijnsen is als Carbon specialist werkzaam bij de Climate Neutral Group (CNG). Hij houdt zich o.a. bezig met binnenlandse CO2-credits t.b.v. compensatie van bedrijven, het ontwikkelen van CO2-credits in de eigen (internationale) supply chain… - lees meer
Meindert Smallenbroek
Algemeen directeur Unie van Waterschappen Meindert Smallenbroek Onze gastspreker Drs J.M.C. (Meindert) Smallenbroek is directeur Unie van Waterschappen. De waterschappen voeren een duurzaam energiebeleid. Er liggen veel kansen voor het terugwinnen van energie (en grondstoffen) uit afvalwater. Op de zuiveringen is vaak… - lees meer
Charles Aangenendt
Ministerie van BZK - Directie Ruimtelijke Ordening Charles Aangenendt Onze gastspreker Charles Aangenendt werkt samen met collega’s en andere partijen aan een mooier en leefbaarder Nederland. Vanuit zijn rol binnen het Ministerie van BZK  in de directie Ruimtelijke Ordening werkt hij o.a. aan het… - lees meer
Prof. dr. Gert Jan Kramer
Hoogleraar Duurzame energievoorziening Prof. dr. Gert Jan Kramer Gert Jan Kramer studeerde natuurkunde in Leiden waar hij in 1988 promoveerde op een onderwerp uit de vastestoffysica. Tot 2016 werkte hij op het Amsterdamse technologiecentrum van Shell (thans STCA). Achtereenvolgens werkte hij op het… - lees meer
Arne Hendriks – Kunstenaar
Arne Hendriks – Kunstenaar Arne Hendriks is een onderzoeker, kunstenaar en maker die de grenzen op zoekt van specifieke culturele waarden die onze relatie met de planeet definiëren. Hendriks vindt o.a. dat we ons meer moeten openstellen voor radicale… - lees meer
Erik van Jaarsveld – Arcadis
Project Director Erik van Jaarsveld – Arcadis Alle bij ons traineeship aangesloten organisaties krijgen de unieke mogelijkheid om een groep van 4 tot 5 talenten in te zetten op een project. Gedurende 13 weken werkt een groep gemotiveerde trainees, met een verscheidenheid… - lees meer
Sanne de Boer – “De energietransitie uitgelegd”.
Senior Analist Energietransitie/auteur/spreker Sanne de Boer – “De energietransitie uitgelegd”. Alle deelnemers aan het Nationaal Energietraineeship ontvangen bij de start van hun tweejarig programma het boek ‘De energietransitie uitgelegd’. Op vrijdag 9 juli hebben de trainees de mogelijk de auteur van dit boek te ontmoeten… - lees meer
Joost van den Broek – NRG
Director Consultancy & Services NRG Joost van den Broek – NRG Kernenergie kan volgens de Rijksoverheid bijdragen aan de klimaatdoelen, omdat bij de opwekking weinig CO2 vrijkomt. De enige kerncentrale in Nederland,  in Borselle, levert levert elk jaar ongeveer 485 MW elektriciteit, dat is ongeveer 4%… - lees meer
Guido Magneschi – DNV GL
Consultant CCUS & energy technologies Guido Magneschi – DNV GL Om de klimaat doestellingen te realiseren is een mix van maatregelen nodig. In de doorrekeningen van het PBL van de verschillende verkiezingsprogramma’s kwam deze week duidelijk naar voren dat alle politiek partijen fors inzetten op… - lees meer
Eloy Schoorl
Senior projectleader Energy Storage Eloy Schoorl Amerika heeft Tesla, wij hebben Alfen. Dit oer-Hollandse bedrijf ging in maart 2018 naar de beurs en groeit sindsdien explosief. Met transformatorstations, energieopslagsystemen, laadpalen voor elektrische auto’s en een diversiteit aan andere producten en diensten,… - lees meer
Jakoba van der Mei
Investment Manager | Fondsmanager Duurzaam MKB Fonds Jakoba van der Mei De Nederlandse Bank ziet de energietransitie als een van de belangrijkste langetermijnuitdagingen voor de Nederlandse economie. Financiële instellingen hebben investeringsportefeuilles die zowel afhankelijk zijn van, als invloed hebben op de klimaat en energietransitie. Onze gastspreker… - lees meer
Roel van Ooij
Renewable Energy Consultant at Pondera Roel van Ooij In het Klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land in 2030 te produceren. Windenergie is nodig om de Nederlandse doelstellingen voor de groei in duurzame energie en… - lees meer
Martijn Broekhof
Head of Unit Climate & Energy - VNCI Martijn Broekhof De Nederlandse Industrie speelt een belangrijke rol in onze economie. Ze produceert producten die we allemaal iedere dag gebruiken. Echter de productie daarvan heeft impact op ons milieu. De industrie is een grootverbruiker van elektriciteit… - lees meer
Edwin Edelenbos
Manager Strategie - Netbeheer Nederland Edwin Edelenbos Betrouwbare energienetten vormen de sleutel voor een succesvolle energietransitie. Netbeheerders moeten daarom tijdig fundamentele keuzes maken voor het energiesysteem van de toekomst. Het opstellen van scenario’s helpt daarbij. Edwin Edelenbos is onze gastspreker en werkzaam… - lees meer
Daiana Piva
Program Manager Energy Transition - NS (Dutch Railways) Daiana Piva Een mobiele, bereikbare samenleving draagt bij aan een gezonde en levendige economie. Reizen per trein is beter voor het milieu dan veel andere vormen van vervoer. Bovendien verbindt het mensen en zorgt het voor sociaal… - lees meer
Jelle Postma
Senior Projectmanager Jelle Postma Hoe krijgt duurzaamheid en de energietransitie in de dagelijkse praktijk een plek bij het maken van ruimtelijke plannen?  Hoe benut je de kans om in de vroegste fase van een project uitgangspunten te formuleren en… - lees meer
Mark Hulsbos
PhD candidate at Eindhoven University of Technology Mark Hulsbos IJzerbrandstof is een veelbelovende CO2-vrije, herbruikbare, veilige, compact en makkelijk vervoerbare energiedrager. Is de toepassing van ijzerbrandstof een duurzaam alternatief voor de industrie en elektriciteitscentrales? Onze gastspreker Mark Hulsbos is na het afronden van de Master… - lees meer
Huub Lavooij & Leen Berke
Partner - DELTA21 Huub Lavooij & Leen Berke Het idee van Delta21 is een toekomstbestendige oplossing voor de zuidwestelijke delta. Een oplossing voor zowel Waterveiligheid, Energieopslag & Natuurherstel. Het hart van DELTA21 is een opslagbekken (Energie-opslagmeer) van 20 km2, waar met behulp van… - lees meer
Nick Ooms
Business Development Manager Energy Transition - Arcadis Nick Ooms Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Samenwerking is essentieel om waterstof succesvol in te kunnen zetten om bijvoorbeeld bij te dragen aan: CO2-reductie in de industrie, e-fuels voor vliegtuigen en gebruik in… - lees meer
Joris Berkhout
Partner - Quintel Intelligence Joris Berkhout Sinds het klimaatakkoord van Parijs worden in hoog tempo plannen gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In die plannen is een grote rol weggelegd voor het verduurzamen van de energievoorziening. Die energievoorziening… - lees meer
Bernard Westen
Stakeholdermanager/omgevingsmanager - Van Oord Bernard Westen Omgevingsmanagement is een cruciaal instrument om de energietransitie te realiseren aangezien de transitie naar duurzame en schone vormen van energieopwekking, -transport en –opslag een grote impact zal hebben op de omgeving waar deze plaatsvindt. Onze… - lees meer
Marco van Schaik
Adviseur energie en water - Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) Marco van Schaik Waterbeheerders worden merkbaar geconfronteerd met de negatieve effecten van klimaatverandering en hebben daarom groot belang bij de transitie naar schone energie. Zij willen (en kunnen) aan deze transitie bijdragen door voortdurend op zoek te gaan… - lees meer
Marco Bijkerk
Manager Innovative Technologies, New Business Development - Remeha Marco Bijkerk We werken met elkaar toe naar een CO2-arme maatschappij in 2050. Dat gaat ons allemaal raken. Het beleid van de overheid is erop gericht dat alle huizen “van het aardgas af” gaan. Onze gastspreker, Marco… - lees meer
Jeffrey Bartels
Directeur at Edmij BV Jeffrey Bartels De energiesector verandert. Ondernemers spelen in op nieuwe kansen en de interessante businessmodellen die hierdoor ontstaan. Jeffrey Bartels, directeur van Edmij, neemt onze trainees mee in de wereld van aggregators. Hij benadrukt het enorme belang… - lees meer
Sanne Akerboom
Assistant Professor of Law and Politics of the Energy Transition - Utrecht University Sanne Akerboom Sanne Akerboom doet sinds 2010 onderzoek naar de energietransitie. Ze is politicoloog en jurist en is gepromoveerd op een interdisciplinair proefschrift over burgerparticipatie in overheidsbesluitvorming voor klimaat- en energiebeleid. Als gastspreker van het Nationaal Energietraineeship… - lees meer